Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Kvalificerad psykoterapi
ger kvalificerad förändring

– stark evidens idag för psykodynamisk psykoterapi
i internationell forskning

Falk Leichsenring, föreläsningsbilder

Olavi Lindfors, föreläsningsbilder

Felicitas Rost, föreläsningsbilder återfinns på medlemssidan, logga in här

 

Psykoterapicentrums höstkonferens Kvalificerad psykoterapi ger kvalificerad förändring äger rum fredag 13 oktober 2017, Norra Latin i Stockholm. Konferensen kommer att ta upp viktiga aspekter som löper risk att glömmas bort i den aktuella debatten om nya riktlinjer för depression och ångeststörningar i Sverige. Konferensen försöker även att bidra med förslag kring hur psykisk ohälsa kan minskas hos den svenska befolkningen och hur betydelsen av psykoterapeutisk behandling kan stödjas. Förläsare den här gången är tre framstående psykoterapiforskare: Falk Leichsenring från Tyskland, Olavi Lindfors från Finland och Felicitas Rost från Storbritannien. Alla tre kommer att berätta om viktiga psykodynamiska psykoterapiforskningsresultat utifrån olika infallsvinklar.

 

Falk Leichsenring, Prof. Dr. rer. nat., University of Giessen, Germany.

Falk Leichsenring är känd sedan flera år genom sina koncisa metaanalyser av psykodynamisk psykoterapiforskning. Hans slutsats är att det för nästan alla viktiga ICD eller DSM diagnoser finns forskning som tydliggöra likvärda effekter av psykodynamisk psykoterapi jämfört med andra behandlingar. I sin presentation kommer han även ta upp problemet med en negativ bias mot psykodynamisk psykoterapi som visar sig i en snedvriden syn på psykodynamisk teori genom försummelse av PDT-evidens i riktlinjer och diskriminering av psykodynamiska forskare i frågor om deras deltagande i bedömningskommittéer och riktlinjearbete, etc.

 

Olavi Lindfors, PhD (Psychology), Adjunct Professor, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland

 Olavi Lindfors kommer att presentera resultat av en finsk studie om långtidsbehandling med goda resultat för psykodynamisk/psykoanalytisk långtidsterapi. Denna aspekt är av oerhört betydelse. För vissa patienter verka det vara mycket gynnsamt att ha fått möjlighet att genomgå en längre terapi. Detta öppnar upp för en diskussion om vad en effektivisering av behandling egentligen innebär. Tanken – ju kortare desto effektivare – är helt missvisande när man utgår från ett bredare perspektiv och frågar efter socio-ekonomiska konsekvenser.

 

Felicitas Rost, PhD, Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, Portman Clinic, London, United Kingdom

Felicitas Rost kommer att komplettera denna diskussion genom att presentera resultat från en stor RCT-studie med kroniskt depressiva patienter som genomfördes i England vid Tavistock kliniken i London. Effekter av manualiserad psykodynamisk psykoterapi med kroniska depressiva patienter jämfördes med effekter efter KBT-behandlingar. Felicitas ska beskriva de viktigaste resultat av RCT-studien och för vilka patienter längre behandlingar verka vara mest verksam.

 

Hela konferensen sker vid en tid när Socialstyrelse tar beslut om de nya riktlinjerna för behandlingar av depression och ångeststörningar. Debatten och kritik av deras rekommendationer har varit intensiv och omfattande och väckte även kraftfulla reaktioner internationellt. I stället för att fortsätta den debatten under konferensen riktar vi nu fokus på konstruktiva förslag och idéer framåt. I paneldebatten som avrundar konferensdagen ska deltagare och publiken diskutera om vilka möjligheter det finns att minska den psykiska ohälsan i Sverige och att stärka betydelsen av psykologiska åtgärder när psykiska störningar ska behandlas. Hur kan mångfalden av olika terapeutiska metoder garanteras för att på ett adekvat sätt möta utmaningen att hitta rätt behandlingsmetod för varje enskild patient?

Paneldiskussion

Spännande och aktuell paneldiskussion under ledning av Stephan Hau med tillkommande forskare:

Marie Åsberg, professor i psykiatri, KI, Gunnar Bohman, med.dr. i klinisk psykologi, Poul Perris, leg läkare, leg psykoterapeut, rektor för Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Följande riksdagspolitiker deltar: Emma Henriksson (Kd) ordförande Socialutskottet, Solveig Zander (C) och Wiwi-Anne Johansson (V) som båda sitter i Socialförsäkringsutskottet.

TEMA FÖR PANELDISKUSSIONEN

Program

09:00–09:30   Registrering, kaffe och fralla
09:30–10:15   Stephan Hau: Introduction to the conference - About the difficult dialogue
                      between controlled psychotherapy research and clinical practice

10:15–11:30   Olavi Lindfors: Findings of the Helsinki Psychotherapy Study on outcome
                      and suitability of short-term vs. long-term psychotherapy

11:30–12:30   Lunch
12:30–13:45   Felicitas Rost: Long-Term Psychoanalytic Treatment for Treatment-
                      Resistant Depression – Primary and secondary findings from the Tavistock
                      Adult Depression Study (TADS).

13:45–14:15   Kaffe
14:15–15:30   Falk Leichsenring: The efficacy of psychodynamic therapy
15:30–17:15   Paneldiskussion
17:15 Mingel

Tid och plats

Norra Latin, 9:00–17:15 med efterföljande mingel.

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se