Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Jon Fredericksen

Tailoring the treatment to the patient

ISTDP in Clinical practice

Riksföreningen PsykoterapiCentrum inbjuder till höstkonferens 2011,
fredag 18 november och lördag 19 november

Två dagar med Jon Frederickson

Jon Frederickson ger en två dagars workshop om ISTDP. Den första dagen introducerar han metoden, teorin bakom den och belyser dess kliniska tillämpning med hjälp av videoinspelade fall. Den andra dagen blir det en fördjupad diskussion av metoden utifrån en psykoterapi med en skör patient. Dag två begränsat antal deltagare. Temat för konferensen är hur man skräddarsyr det psykoterapeutiska arbetet utifrån patientens behov och problematik.

Jon Frederickson, MSW, är biträdande chef för utbildningsprogrammet i Intensiv dynamisk kortidspsykoterapi (ISTDP) vid Washingtons School of Psychiatry och för utbildningsprogrammet för ISTDP i London. Han har huvudansvaret för den treåriga norska utbildningen i ISTDP och undervisar också i bl.a. Danmark, Polen, Italien och USA. Han är en välrenommerad kliniker, handledare och lärare och har publicerat över tjugo artiklar varav många banbrytande om ISTDP. Han har givit ut boken: Dynamic Psychotherapy: Learning to listen from different perspectives.

 

Dag 1: Treatment of a Case of Somatization and Depression.

Dag 2: The Patient who had 14 previous therapists: Working with the Fragile Patient.

 

ISDTP, Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, utvecklades ursprungligen av Habib Davanloo, M.D. Det är en psykoterapimetod med mycket gott forskningsstöd som dramatiskt accelererar förändringsprocessen så att patienterna kan uppleva mätbara resultat inom veckor och månader, snarare än år. Metoden bygger på en aktiv medverkan från såväl patient som terapeut från allra första början.

Det första mötet, som kallas ”trial therapy”, är tre timmar långt och följs inom ett par dagar av en kortare session för evaluering. Den intensiva tretimmarssessionen ger patienten en direkt erfarenhet av terapiformen och terapeuten en bild av bakomliggande orsaker till patientens problem. Utifrån detta tar man sedan ställning om ISDTP är en lämplig terapiform.

 

Program fredagen den 18 november 2011 – lokal Hörsalen

Kl.09.30 –10.00 Registrering och kaffe
Kl.10.00 –11.30 Konferens
Kl.11.30 –13.00 Lunch
Kl.13.00 –14.30 Konferensen fortsätter
Kl.14.30 –15.00 Kaffe
Kl.15.00 –16.30 Konferens

Program lördagen den 19 november 2011 – lokal Brädstapeln

Kl.09.30 –10.00 Registrering och kaffe
Kl.10.00 –11.30 Workshop
Kl.11.30 –13.00 Lunch
Kl.13.00 –14.30 Workshop fortsätter
Kl.14.30 –15.00 Kaffe
Kl.15.00 –16.30 Workshop

 

Lokal: Kungsholmens Konferens, Flemingg 18, Stockholm (Trygg-Hansa-huset).

Tid: Fredagen den 18 och lördagen den 19 november 2011 kl 10:00–17:00. Registrering från 9.30.

Avgift: RPC-medlemmar 1 450:- för fredag och 1 350:- för lördag, båda dagarna 2 800:-.

Icke-medlemmar 1 950:- för fredag och 1 550:- för lördag, båda dagarna 3 500:-. Medlemmar har företräde till lördagen. Bli medlem och få rabatten på medlemsavgiften.

Lunch/fika: Fika för- och eftermiddag ingår båda dagarna. Lättare lunch ingår på lördag.

Anmälan: Anmälan sker genominsättning av konferensavgiften på RPC:s konto 5809-4467. Ange Höstkonferensen 2011, namn, adress och e-postadress. Anmälan är bindande och bekräftas. Deltagande på lördagen förutsätter deltagande på fredagen. Anmälan till lördagen sker direkt till RPC:s kansli via info@psykoterapicentrum.se. Avvakta bekräftelse att du fått plats (begränsat till 50 pers) innan du betalar in avgiften.

Sista anmälningsdag är 5 november 2011.

Information: Psykoterapicentrums kansli 08-20 15 89, info@psykoterapicentrum.se eller Lance Cederström, 070-523 31 18, lance@minpost.nu.

 

 

Jubileumsfest

Vi firar RPC:s 40-årsjubileum med stora buffén och musikunderhållning.
Tid: Fredagen den 18 november kl 18:00-22:00 efter höstkonferensens första dag.
Plats: Höstkonferensens lokal i Stockholm
Kostnad: 450:-
Anmälan: Sätt in 450:- på RPC:s konto 5809-4467. Ange namn, adress och e-postadress.

Välkomna!

  

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

.pdf Flyer för utskrift och spridning

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se