Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Det omedvetnas betydelse i psykoterapi

Höstkonferens 2 december 2022
Aula Magna, Stockholms universitet och via Zoom

Hela programmet hittar du här

Hinder och möjligheter för lusten

En föreläsning om hur lusten grundlägger hälsa och välmående. Vad kan vi göra för att främja lust i våra liv? Möt Hanna Möllås i Jönköping 13 oktober kl. 18:30–20:30.

Inbjudan

 

 

Gästföreläsningar i Göteborg i höst

Den 24 oktober kommer Alexandra Billinghurst och Eva Tillberg till Göteborgs Litteraturhus, och den 21 november kommer Gunnar Karlsson. Spännande ämnen och diskussioner utlovas!

Hela programmen på Psykoterapicentrum Västa Götalands sida

Disputation 7 oktober

Thomas Nilsson, som föreläste vid förra höstkonferensen, disputerar på sin avhandling den 7 oktober i Lund: "Primary and Secondary Outcomes from a Doubly Randomized Clinical Preference Trial of Two Panic-Focused Psychotherapies".

Mer om disputationen

Psykoanalysens stora tänkare
– Bion, Lacan, Laplanche och Klein

Vid fyra tillfällen – 2 och 26 maj, 15 och 16 oktober – har internationellt framstående experter på psykoanalytiska skolbildningar bjudits in tillsammans med nordiska psykoanalytiker/psykoterapeuter med särskilda kunskaper inom respektive område. På plats i Malmö.

Läs mer här

Nytt avsnitt av podden – PTSD

Nu har vi publicerat ett nytt avsnitt av podden: Trauma – den sårade själen, del 2.
I avsnittet pratar vi om traumatisering som kan resultera i akuta stressreaktioner och vad som skiljer dem från PTSD – posttraumatiskt stressyndrom.

Alla poddarna hittar du här

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?

På begäran publicerar vi särtryck av Gunnar Bohmans artikel ur Tidskriften Psykoterapi

Läs särtryck här     Besök hemsidan för tidskriften Psykoterapi

 

Vårkonferens den första april!

Välkommen att ta del av presentationsbilder från vårkonferensen.

Läs mer här

Psykoterapicentrum arrangerar konferenser
två gånger om året

Här hittar du senaste och tidigare konferenser

 

Nya numret av Psykoterapi, nr 2 2022

Det andra numret av Tidskriften Psykoterapi för 2022 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Teci Hill.

Aktuella skrivelser, uppvaktningar och remissvar

Psykoterapicentrum (tidigare RPC) har lämnat remissyttranden och gjort uppvaktningar och debattinlägg i frågor som berör psykoterapi och psykoterapeuters ställning i Sverige.
Här har vi sammanställt flertalet av dem

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post stephanie@humangrowing.se eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

                 

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

 

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

 


Divan
Tema: Teknik/Metod.

 


Mellanrummet
Nytt nummer av Mellanrummet ute nu!
Tema: Ghosts in the Nursery

 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Internutbildning, forskning och konferenser
Yrkes- och utbildningsfrågor
Handledning
Etiska riktlinjer
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Studentnätverk

Presentation in English

Ny logotype och namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

 

 

Nu har JO:s besked kommit.
Läs mer här

 

 

PRESSKONTAKT:  Teci Hill,
ordförande i Psykoterapicentrum,
teci.h@psykoterapicentrum.se.

 

   

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se