Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Sök en auktoriserad handledare

Här kan du söka kontakt med en handledare i din närhet. Alla är medlemmar i Psykoterapicentrum och har gedigen psykoterapeututbildning till legitimerad psykoterapeut. Det innebär att de kan bedriva psykoterapi under eget yrkesansvar, i enlighet med Patientsäkerhetslagen.

De har även genomgått utbildning till handledare (handledare och lärare i psykoterapi) som godkänts av UHÄ/UKÄ och granskats av Psykoterapicentrum (tidigare RPC). Det innebär att alla som annonserar här är auktoriserade handledare. De har att följa Psykoterapicentrums etiska riktlinjer för handledare, läs här

Erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media

 

Västerbotten

2017-11Maud Jonsson, socionom, psykoterapeut, aukt handledare, Umeå
Jag erbjuder handledning inom privat och offentlig verksamhet. Har erfarenhet av psykoterapihandledning, handledning inom socialtjänst, familjerådgivning mm. Har bl.a. kompetens inom området våld i nära relation, barn i utsatthet, barn på flykt, trauma.
Besöksadress: Psykoterapihuset, Skolgatan 53, Umeå. maud@maudjonsson.se.

 

Uppsala

2017-12Hillevi Torell, aukt handledare/lärare, fil mag, psykoterapeut, musikterapeut
Utbildnings- och verksamhetshandledning i psykoterapi (barn, ungdom, vuxna). Lång- och kortidsmetoder (t ex CCRT) samt konstnärliga uttryckssätt. Erfarenhet från primärvård, psykiatri, neonatalvård, flyktingmottagande, skola, universitet. Handledning på arbetsplats eller centralt i Uppsala för grupper och individer.
Trädgårdsgatan 11, 753 09 Uppsala. h.torell@telia.com.

 

Stockholm

2017-06Teresa Allzén, aukt handledare, psykolog, psykoterapeut, Stockholm
Erbjuder gedigen erfarenhet av att handleda främst inom psykiatri men även inom omsorg och på psykoterapiutbildningar. Arbetar med grupper, team och individuellt med inriktning på t ex ärendedragning eller process-/metodhandledning inom olika metoder. Tar uppdrag i Stockholms län, Södermanland och Västmanland.
www.allzen.net, teresa@allzen.net. 070-173 05 17, Råggatan 11 (vid Skanstull).

2017-07Ann Bäckman Barbäck, psykolog, spec. i klinisk psykologi, aukt handledare
Lång erfarenhet av utbildningshandledning (SU), process- och ärendehandledning i olika personalgrupper och arbetsledare/chefer inom varierande verksamheter, t ex socialtjänst, habilitering, LSS, svenska kyrkan, BHV/MHV, förskola, skola, sjukhus, IHPU. Uppdrag även i Trosa och på Gotland. www.backmanbarback.se.
070-455 35 68. Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm.

2012-09Annika Künstlicher, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker, aukt handledare
Handledning i psykoterapeutiskt arbete med vuxna, barn, ungdomar och par. Individuellt eller i grupp/team. Mångårig erfarenhet, på psykoterapiutbildningar, inom Spaf:s kandidatutbildnings, även handledning på handledning. Handledning kan bedrivas på arbetsplats eller på min mottagning.
Brännkyrkagatan 73, 118 23 Stockholm. 08-650 45 58. Hemsida, e-post.

2017-09Sophie Rappaport, psykolog, psykoterapeut, aukt handledare, Stockholm
Processandledning i grupp eller individuellt på arbetsplatser eller på min mottagning. Mångårig erfarenhet av handledning av personal inom vuxenpsykiatri, specialitet psykosvård. Även inom kyrkan och stadsmissionen och inom somatisk vård. Handleder på psykoterapeututbildningar, steg 1 och 2.
Mottagning: Norrbackagatan 43, 113 41 Stockholm.  sophie©rappaport.se.

 

Östergötland

2022-02Lena Fransson, barnmorska, psykoterapeut, handledare
Barnmorska, psykoterapeut, handledare Jag arbetar med affektfokuserad relationell psykodynamisk psykoterapi. Psykoterapihandledning, utbildningshandledning och verksamhetshandledning enskilt och i grupp.
S:t Larsgatan 25 A, 582 24 Linköping. lfpsykoterapi.se, lena@lfpsykoterapi.se.
 

2022-03Renée Grundström, psykoterapeut, aukt handledare, Norrköping
Jag arbetar med utbildningshandledning, psykoterapihandledning och klienthandledning både i privat och offentlig verksamhet.
Jag tar emot enskilt och i grupp.
Inriktning, psykodynamisk/relationell.

Repslagaregatan 15, Norrköping. www.grundstrom.net.

 

Västra Götaland

2017-11Marie Hansson, psykolog, psykoterapeut, aukt handledare
Jag har över 30 års erfarenhet av psykoterapi- och psykosocial processhandledning både i grupp och individuellt. Dessutom har jag mångårig erfarenhet av handledning på psykoterapiutbildningar steg 1 och 2 samt handledning på handledning.
Linnégatan 50, 413 08 Göteborg. marie.b.c.hansson@telia.com. 070-622 03 65.
 

2017-06Tomas Wånge, psykolog, psykoterapeut, aukt handledare
Handledning i grupp eller individuellt på arbetsplatser eller på min mottagning på LPI på Järntorget i Göteborg. Inriktning: Relationell psykoterapi.
www.tomaswange.se, waange@telia.com, 073-420 44 00. Göteborg.
 
 

 

 

 

 

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

Annonsera här som auktoriserad handledare

Som ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och auktoriserad handledare (klicka här för information om vår auktorisering av handledareutbildning) kan du annonsera på vår hemsida.

Annonsen är i samma format som de extra på "Sök terapeut"-sidan, med bild. Information om format hittar du här

Annonsen kostar 750:- kr/år - tillsammans med extraannons rabatterat pris; 1250:- kr/år.

Beställningsformulär Handledare:

Klicka här för formulär!

Inkl Bifoga foto och Bifoga kopia av auktoriseringsbevis (foto eller skannat).


Frågor ställs till web@psykoterapicentrum.se

 

 

Regler för Psykoterapicentrums auktorisation av handledarutbildningar

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se