Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

     Örefjärden

Psykoterapicentrum Västerbotten

Ordförande: Camilla Enoxon, 070-213 09 23, camilla@enoxon.se

Sekreterare: Maud Jonsson, 073-031 39 91, r.maud.j@gmail.com

Kassör: Paula Taube, 070-678 10 82, taube.paula@gmail.com

Ledamot: Tanja Onescuk Nordström, tanjaon@msn.com

Ledamot: Eskil Berggren, eskilberggren@hotmail.com

Våra stadgar: .pdf Stadgar Psykoterapicentrum Västerbotten


 

Temadag fredag 12 maj 2023

Evidensläget för PDT samt introduktion till ISTDP

På denna föreläsningsdag kommer Peter Lilliengren redogöra för det nuvarande evidensläget för psykodynamiska psykoterapier.

Därefter kommer han ge en introduktion till Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) som är en specifik, känslofokuserad, psykodynamisk korttids-terapimetod som utvecklats av Habib Davanloo i Montreal, Canada. Peter kommer redogöra för de grundläggande principerna i modellen och visa olika kliniska vinjetter för att illustrera hur arbetet kan se ut i praktiken. Under eftermiddagen kommer Peter särskilt visa hur arbete med det s.k. "graderade formatet" av ISTDP används för att arbeta med högre grad av ångest och primitiva försvar.

Föreläsningen är öppen för personer med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvård samt för studenter under utbildning till psykolog eller psykoterapeut. Då kliniskt material kommer att visas under dagen innebär det att deltagaren accepterar sekretess vid anmälan och det är inte tillåtet att spela in något.

Peter Lilliengren är fil dr i klinisk psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut. Han arbetar som universitetslektor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, samt i privat praktik. Vid sidan av undervisning är Peter involverad i psykoterapiforskning och har under lång tid intresserat sig för process- och utfallsforskning inom det psykodynamiska fältet. Peter har gått s.k. coreutbildning i ISTDP med Patricia Coughlin, handledarutbildning med Jon Frederickson och haft regelbunden handledning av Allan Abbass. Han leder en egen coreutbildning i metoden som arrangeras i samarbete med Marie Cederschiöld högskola i Stockholm och undervisar och handleder ISTDP-terapeuter på olika håll i landet.

Program

09:00  Översikt av evidensläget för Psykodynamisk psykoterapi, PDT
10:30  Paus
10:50  Introduktion till Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP
12:00  Lunch
13:00  Fallexempel ISTDP
14:00  Paus
14:30  Fortsättning av fallexempel
16:00-16:30 Frågor och diskussion

Plats

Umeå universitet, Norra Beteendevetarhuset, hörsal NBET.A.101.
Behöver du hjälp att hitta på universitetet finns kartor här
Välj ”Campus Umeå” och ange ”hörsal NBET A101” i sökfältet.

Pris

 

Early bird t o m 6/4

Fr o m 7/4
Medlemmar i Psykoterapicentrum 650 kr 750 kr
Ickemedlemmar 900 kr 1 000 kr

Priset inkluderar kaffe och smörgås på förmiddagen och fika på eftermiddagen.

Anmälan

Anmälan till Paula Taube senast 2 maj. Early bird vid anmälan senast 6 april.
E-post: taube.paula@gmail.com. Telefon: 070-678 10 82.
Anmälningsavgift betalas till vårt PlusGiro-konto 19 47 16-7.

 

.pdf Program och inbjudan för utskrift och spridning

 


 

Psykoterapicentrum Västerbotten arrangerar
studiecirkel via videolänk

Vid den nyvalda och nästan också helt nya styrelsen för Psykoterapicentrum Västerbottens första möte resonerade vi om vad vi kan göra för aktiviteter som också kan aktivera flera medlemmar. Aktivitetsnivån har sjunkit i samband med pandemin.

Föreningen i Västerbotten har främst varit lokaliserad till Umeå. Nu har vi fått medlemmar från nedlagd förening i Västernorrland och vilande dito i Norrbotten, alltså stora geografiska avstånd.

Vi fann en artikel i DN (6/8 -22) om Bessel van der Kolks bok Kroppen håller räkningen, kan vi ha en studiecirkel kring boken via videolänk? Vi gick vidare med den idén och i oktober var vi i gång med cirkeln. Vi träffas sista torsdagen i månaden.

Boken är uppdelad i olika avsnitt, vi läser ett avsnitt per tillfälle, sista avsnittet är längre så det delas på två tillfällen och vi avslutar i april 2023. Från början var det lite trögt med anmälningar men efter ny påstötning så kom det totalt 16 anmälningar och de är spridda över vårt upptagningsområde.

Det stora antalet deltagare gör att vi skapat två grupper. Till varje tillfälle är en deltagare ansvarig för att hålla i mötet.

I november hade vi haft vår andra träff, ytterligare en deltagare har kommit till. Vi har nu delat gruppen i tre, vi cirkulerar deltagarna mellan grupperna så att vi över tid får träffa alla. Det är god aktivitet i cirkeln och det är en glädje att träffas.

Eskil Berggren

För lokalföreningen av Psykoterapicentrum Västerbotten

 

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

Självmedkänsla – self compassion

Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom omsorg, vård och behandling
Katja Bergsten
.pdf Föreläsningsbilder för nedladdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se