Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Sekreterare: Janet Carlson, 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Suppleant: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Suppleant: Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 

Lär känna Jaques Lacan


  

Höstens program består av föreläsningar med leg psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker Peter Jansson om psykoanalytikern Jacques Lacans teori och arbete. Dessa genomförs i samarrangemang med ABF och Örebro Psykoanalytiska seminarium. Föreläsningarna sker växelvis i Örebro och Göteborg live. De går att se digitalt via zoom på de länkar som finns i schemat. Öppet för allmänheten och kostar inget och ingen anmälan behövs.

Schema för föreläsningarna:

.pdf Hela schemat med lokal- och inloggningsuppgifter

I anslutning till föreläsningarna planeras en studiecirkel den 7/10 och 9/12. Till denna måste man anmäla sig på tel: 076-050 55 91 eller psykoanalysorebro@gmail.com.

Under hösten planerar vi att återuppta de gemensamma luncherna första måndagen i månaden med början 4/10 kl. 12:00 på Saluhallen.

Varmt välkommen

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se