Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Sekreterare: Janet Carlson, 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Suppleant: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Suppleant: Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 

 

Medlemsmöte

1/3 2021 Årsmöte

Via Zoom kl 18:00. En länk till Zoom kommer att skickas till medlemmarna någon dag innan årsmötet.

1/3 efter Årsmötet: Filmkväll

Filmen Arvet visas och diskuteras. Den utgår från en intervju med en pedofil. Filip Klevnäs Klang, leg psykolog och psykoterapeut lotsar oss genom filmen och håller i diskussionen.

Varmt välkommen

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se