Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Vice ordförande: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Sekreterare: Janet Carlson, 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Marketta Jaala Svensson, 070-798 67 75, markettajs@gmail.com

Ledamot: Erik Hammarström, 070-717 37 07, erik.hammarstrom@gmail.com

Suppleanter:
Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan
Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Nätverksluncher

på Saluhallen, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen,
019-25 24 66.

 

Psykoterapicentrum Örebro bjuder in
till öppna medlemsmöten

Medlemsmöte 29/4 kl 18:00–19:30
Rorschach & Psykoterapi.
Plats: Integrativa psykologenheten, Storgatan 11.
Erik Hammarström pratar om Rorschachtestet och psykoterapi.

Freudcirkeln handlar i vår om Narcissism.

Utgångspunkt är texten "Introduktiontill narcissismen" från 1914. Den återfinns i Natur & Kulturs samlade verk av Sigmund Freud med namnet "Metapsykologi" och omfattar sidorna 77-105.

Tillfälle 1: Ons 13:e mars, 18:30–20:00

Tillfälle 2: Ons 10:e april, 18:30–20:00

Tillfälle 3: Ons 15:e maj, 18:30–20:00

Anmäl till erik.hammarstrom@gmail.com

Vad kan vi lära från analyserna av Freud och Marx om individen och samhället i vår tid som kännetecknas av effektivitet mer än av eftertanke?

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet föreläser om bådas stora inflytande och aldrig förlorade aktualitet.

Måndag 27 maj kl 18:30 ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

 

Varmt välkommen till vårens aktiviteter

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se