Kongresser, konferenser
och evenemang

Här listar vi externa arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@pdtab.se, eller per telefon 070-567 04 28.

Lokala, regionala och nationella evenemang, arrangerade av Psykoterapicentrum och lokalföreningarna, hittar du här

 

2021 ----- 2021 ----- 2021

Med psykoanalys från vaggan till graven. Föreläsningsserie om psykoanalys
Info: www.psykoanalys.se

Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org, info@freudianska.org

16 april 2021

Psykoterapicentrums vårkonferens via Zoom
Info: Se egen sida

5-8 maj 2021

Ambiance. Virtual mini-conference, SEAS Conference Series 2021.
Info: www.seasinternational.org

3-5 juni 2021

Ambiance. Virtual mini-conference, SEAS Conference Series 2021.
Info: www.seasinternational.org

10-12 juni 2021

Cultivating inclusivity & Diversity across Research and Practice, ICED 2021, (Virtual) Mexico
Info: www.aedweb.org

23-26 juni 2021

52st International Annual Meeting. SRH University Campus Heidelberg, Heidelberg, Tyskland
Info: www.psychotherapyresearch.org 

23-27 juni 2021

Creating stories in Infant Mental Health: research, recovery and regeneration. 17th World Congress, Brisbane, Australien.
Info: www.waimh.org

24-25 juni 2021

Father-Child Attachment Virtual mini-conference. SEAS Conference Series 2021.
Info: www.seasinternational.org

24-27 juni 2021

Children, Society and Future – the Planet of Psychotherapy. 9th World Congress for Psychotherapy, Moskva, Ryssland
Info: en.planetofpsychotherapy.com

15-17 juli 2021

10th International Attachment Conference 2021 (IAC). Salzburg, Österrike
Info: www.fruehehilfen.at

20-21 augusti 2021

From Ripples to Rivers: How Far We’ve come. 2021 Perth Convention & Exhibition Centre, Western Australia, Australia & New Zealand Academy for Eating Disorders (ANZEAD)
Info: conference2021anzaed.weebly.com

1-5 september 2021

The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS), Perugia, Italien
Info: www.isps.org

23-24 september 2021

Attachment from a Social Neuroscience Perspective. Virtual mini-conference, SEAS Conference Series 2021.
Info: www.seasinternational.org

2-3 december 2021

Innovations in Attachment-Based Interventions for Pandemic Times. Virtual mini-conference, SEAS Conference Series 2021.
Info: www.seasinternational.org

8-10 december 2021

London Eating Disorder Conference 2021. London, England.
Info: www.eatingdisordersconference.com

 

2022 ----- 2022 ----- 2022

16-19 juni 2022
Expanding Our Clinical Experiences: The Spoken, Unspoken, and Unspeakable in Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). University of California L.A. USA Info: www.iarpp.net
8-11 juni 2022

22nd International Congress of Hypnosis, ISH. Krakow, Polen.
Info: www.hypnosis2021.com

1-4 september 2022

The 22nd International Conference of Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS), Perugia, Italien
Info: www.isps.org 

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se