Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier

Höstkonferens 12 november 2021 i Stockholm och via Zoom

I dag kan psykodynamisk psykoterapi (PDT) betraktas som ett paraplybegrepp för en mängd olika psykoterapimetoder som bedrivs i såväl längre som kortare former. Under flera decennier har man framförallt utvecklat tidsbegränsade psykodynamiska terapimetoder med delvis olika fokus och målsättningar. Det finns numera mycket god och gedigen evidens för effekten av flera av dessa korttids- och tidsbegränsade psykodynamiska psykoterapier. Många av oss kliniker har utöver vår grundläggande generella PDT kunskap också specialiserat oss inom olika korttidsterapeutiska inriktningar, och även prövat dem i forskningssammanhang för olika patientgrupper. Psykoterapicentrums styrelse är därför glada att kunna erbjuda en dag med kliniker och forskare som tillsammans ger en koncis överblick över några olika metoder. Vi avslutar dagen med en spännande paneldiskussion om vad som förenar och skiljer de olika metoderna åt.

Under vår kommande Vårkonferens (1 april 2022) kommer vi att fortsätta presentera olika korttidsterapimetoder och då även jämföra med psykodynamisk/psykoanalytisk långstidspsykoterapi i en avslutande paneldiskussion.

Följande presentatörer deltar:

 

Patrick Luyten, PhD, is Professor of Clinical Psychology at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven (University of Leuven), Belgium, and Professor of Psychodynamic Psychology at the Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, UCL (University College London), UK. He is also an Assistant Professor, Adjunct at the Yale Child Study Center in New Haven, Connecticut, USA. His main research interests are disorders from the affective spectrum (i.e., depression and stress- and pain-related disorders), and personality disorders. In both areas he is involved in basic research and in interventional research.
 

Allan Abbass, MD, is a psychiatrist, teacher, and researcher. He is a professor of psychiatry and psychology and the founding director of the Centre for Emotions and Health at Dalhousie University in Halifax, Canada.

He is a major expert in the Intensive Short term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Since 2000 he has been consulted widely by governments, universities, and health agencies on the cost-effectiveness and applicability of short-term psychotherapy. He has provided over 300 invited presentations around the world as well as ongoing video-recording-based training to professionals in several countries. In addition, he has been awarded seventeen research grants and has over 250 publications.


 

Martin Svensson är klinisk psykolog, leg psykoterapeut, filosofie doktor och universitetsadjunkt vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Hans huvudsakliga forskningsintresse rör behandlingspreferenser, hur patienter värderar och upplever psykoterapeutisk metodik. Men även vilken betydelse patienters behandlingspreferenser har för psykoterapins process och resultat. Han är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder, där Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy (PFPP) har utvärderats.


 

Thomas Nilsson är klinisk psykolog, leg psykoterapeut i Psykiatri Skåne och doktorand vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Hans huvudsakliga forskningsintresse berör behandlingsjämförelser och långtidseffekter av psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. Samt interaktioner mellan patient och behandling och hur psykoterapi kan förbättras genom att utnyttja dessa interaktionseffekter. Han är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.


 

Viola Argus-Zivaljic är psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi; behandling, samt handledarutbildad med många års klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatrin i Lund.

Ett livslångt intresse, förkovran, forskningsuppdatering, handledning, nätverksarbete och undervisning utmynnade i boken ”Dynamiska korttidsterapier – en introduktion” (Studentlitteratur, 2018).


 

Program

Program:

08:30     Registrering

09:00     Välkomsthälsning. Teci Hill, ordförande Psykoterapicentrum.

09:10     Introduktion till höstkonferensens tema. Bo Vinnars, vetenskapligt ansvarig.
 

09:15     Dynamiska korttidsterapier – En introduktion. Viola Argus-Zivaljic,
              psykolog, psykoterapeut, handledare, och specialist i klinisk psykologi; behandling

              Presentationsbilder Viola Argus-Zivaljic

10:00     Kaffepaus

10:30     Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi (PFPP). Martin Svensson och
              Thomas Nilsson, POSE

              Presentationsbilder Martin Svensson och Thomas Nilsson

12:00     Lunch

13:00     Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). Patrick Luyten, University of
              Leuven, University College of London.

              Presentationsbilder Patrick Luyten

14:15     Kaffepaus

14:35     Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Allan Abbass,
              Dalhousie University, Halifax, Kanada.

              Presentationsbilder Allan Abbass

15:50     Paus

16:00–16:45   Paneldiskussion. Samtliga presentatörer.