Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Neurovetenskap och dynamisk psykoterapi

Höstkonferens 29 november 2019 i Stockholm

Under de senaste decennierna har neurovetenskaplig forskning utökat vår kunskap om den fysiologiska grunden för psykologiska processer – ofta i linje med psykodynamiska uppfattningar och begrepp. Redan 1999 beskrev Nobelprisvinnaren Eric Kandel hur avgörande det är för psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi att utveckla en dialog med neurovetenskapen. Under de senaste decennierna har denna dialog gett viktiga implikationer för den kliniska tillämpningen och psykoterapeutisk praxis. Konferensen ger en möjlighet till uppdatering inom området och inbjuder till en dialog med forskare.

Med bland andra:

 

Mark Solms, Kapstaden

The conscious Id and the unconscious Ego
 

Tamara Fischmann, Berlin

Changes in dreams during psychodynamic psychotherapy – psychoanalytical and neurobiological perspectives
 

Stephan Hau, Lillian Döllinger et al., Stockholm

Training emotion recognition – a fMRI study of training psychotherapists

 

Program

Program:

08:30     Registrering

09:00     Välkomsthälsning, Teci Hill, ordförande i Psykoterapicentrum.

09:10     Introduktion, Stephan Hau.
 

09:30     Föreläsning: Training emotion recognition – a fMRI study of training
              psychotherapists.
Döllinger, L., Månsson, K, Persson, D, Manzouri, A,
              Högman, L, Laukka, P, Bänziger, T, Makower, I, Fischer, H, & Hau, S.

10:30     Kaffe

11:00     Föreläsning: Changes in dreams during psychodynamic psychotherapy
              – psychoanalytical and neurobiological perspectives.
Tamara Fischmann.

12:00     Föreläsning: The conscious Id and the unconscious Ego. Mark Solms.

13:00     Lunch

14:00     Parallella Workshops
              Workshop 1: Clinical Implications of the Conscious ID. Mark Solms.
              Workshop 2: Changes in Dreams During Psychoanalysis – Psychoanalytic
              and Neurobiological perspectives.
Tamara Fischmann.
            
 Workshop 3: A visit to the lab of Stockholm University Brain Imaging
              Center (SUBIC).
Lillian Döllinger/Stephan Hau.

16:00     Kaffe

16:30     Paneldebatt

17:15–18:00   Mingel

Astracts

.pdf Sammanfattningar och föreläsarpresentationer

Tid och plats

Aula Magna, Stockholms universitet, fredag 29/11