Lokalföreningar inom Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum består, förutom av riksföreningen, av elva lokalföreningar, fördelade över hela landet.

Ur stadgarna:

§15 Lokalföreningar

Lokalförening bildas för visst distrikt, vilket fastställs av riksstyrelsen och vars gränser skall framgå av lokalföreningens stadgar. Medlemskap i lokalförening medför medlemskap i riksföreningen och vice versa.

Lokalförening bildas genom att styrelse konstitueras, stadgar antas och lokalföreningsstatus söks hos riksföreningens styrelse.

Lokalföreningar utgör självständiga juridiska och ekonomiska enheter i förhållande till riksföreningen. Av hela årsavgiften, som medlemmarna inbetalar till riksföreningen, behåller riksföreningen av kongressen fastställt belopp och resten redovisas och utbetalas till respektive lokalförening två gånger årligen per den 1/4 och 31/12.

 

Välj lokalförening i menyvalen till höger!

 

 

 

Psykoterapicentrum Gävle-Dala

Psykoterapicentrum Jönköping

Psykoterapicentrum Norrbotten

Psykoterapicentrum Skåne

Psykoterapicentrum Stockholm

Psykoterapicentrum Uppsala

Psykoterapicentrum Västerbotten

Psykoterapicentrum Västernorrland

Psykoterapicentrum Västra Götaland

Psykoterapicentrum Örebro

Psykoterapicentrum Östergötland

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se