Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Bli medlem som heltidsstuderande

Nu kan även heltidsstuderande bli medlemmar i Psykoterapicentrum. För den starkt reducerade avgiften 400 kronor, kan alla som studerar på universitet, högskolor och  folkhögskolor bli medlemmar.

Bland förmånerna är prenumeration på Psykoterapi, sistaminutenrabatt på Psykoterapicentrums föreläsningar, möjligheten att hyra lokal för möten och att delta i Psykoterapicentrums studentnätverk.

 

medlem

Bli medlem i Psykoterapicentrum!

Ansök om medlemskap direkt online! Klicka här!

 

Som ordinarie medlem kan den antas som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Som basutbildad medlem kan den antas som genomgått grundläggande psykoterapeututbildning.

Som deltidsstuderande medlem kan den antas som påbörjat utbildning på distans/deltid till psykoterapeut med denna inriktning.

Som heltidsstuderande kan den antas som läser eftergymnasial utbildning på heltid.

Som stödjande medlem kan annan psykoterapiintresserad som vill verka för föreningens syfte antas.

Som icke yrkesverksam kan tidigare ordinarie-/basutbildad medlem, som gått i pension, antas.

 

För att bli antagen som ordinarie medlem så måste du skicka in en kopia på din legitimation från socialstyrelsen samt ett examensbevis där et framgår att det avser en psykodynamisk utbildning.

För att bli antagen med medlemskap deltidsstuderande/heltidsstuderande så måste du skicka in en kopia på din studentlegitimation eller studieintyg.

För att bli antagen med icke yrkesverksam så måste du skicka in ett eget intyg att man inte har inkomst från arbete (dvs. varken som privat eller anställd), med underskrift och datum (dvs. från när detta skall gälla).  INTYG krävs, hämta här!

 

Som medlem är du med och möjliggör arbetet för att utveckla och stödja psykoterapi på psykodynamisk grund samt den samlade psykoterapin i landet i övergripande frågor. Viktiga åtgärder är t ex:

Medlemsförmåner

Med medlemskapet följer också särskilda förmåner t ex:

För medlemmar gäller av Psykoterapicentrum antagna etiska riktlinjer och etiska riktlinjer för handledare samt riktlinjer om kvalitetssäkring.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem

1500:- 

Basutbildad, Deltidsstuderande eller Stödjande medlem

900:- 

Heltidsstuderande eller Icke yrkesverksam medlem

400:- 

 

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

 

Medlemssidor - bara för medlemmar

Sidor reserverade för dig som redan är medlem!

   

 

Bli medlem nu!

Ansök om medlemskap direkt online!
Klicka här!

 

 

Kontaktinformation till Föreningshuset

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

Tel 08-121 513 22

E-post info@psykoterapicentrum.se 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se