Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

medlem

Logga in på medlemssidorna:


 

Ta del av föreläsningsbilder från höstkonferensen 2018.

Logga in på medlemssidan och läs Nick Midgleys och Camilla von Belows föreläsningsbilder

 

Ta del av Felicitas Rosts föreläsningsbilder
från höstkonferensen 2017.

 

RPC Kraftfältsanalys 2011

Logga in på medlemssidan och läs om kraftfältsanalysen!

 

Journalmall

Psykoterapicentrum har tidigare tagit fram en journalmall, som nu är föråldrad.

I stället hänvisar vi till patientdatalagens kapitel 3: Skyldigheten att föra patientjournal.

Du hittar den här: Patientdatalag (2008:355)

 

 

 

 

Annonsera din verksamhet

På Psykoterapicentrums "Sök psykoterapeut"-sidor kan du enkelt annonsera din verksamhet. Regler och villkor hittar du här

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se