Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Vad arbetar Psykoterapicentrum med?

Psykoterapicentrum organiserar legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Psykoterapistuderande och andra intresserade erbjuds studerande- eller stödmedlemskap.

Psykoterapicentrum förhandlar i vårdavtalsfrågor och uppvaktar politiker och myndigheter och informerar om psykoterapi och dess effekter.

Psykoterapicentrum anordnar konferenser i för psykoterapin högaktuella frågor, och informerar massmedia, beslutsfattare och allmänhet.

Psykoterapicentrum samarbetar dels med patient- och anhörigorganisationer, dels med övriga riksföreningar för legitimerade psykoterapeuter med annan psykoterapeutisk inriktning samt de psykoanalytiska föreningarna.

En huvudfråga för Psykoterapicentrum är utveckling av psykoterapins kvalitet, effektivitet och etik i privat och offentlig vård.

Psykoterapicentrums nätverk för psykoterapiforskning verkar för att sprida information om psykoterapiforskningsresultat genom att t ex ordna konferenser och kurser. Nätverket arbetar också för ökade resurser till psykoterapiforskning.

--- /// ---

Psykoterapicentrum arbetar för en mångfald av psykodynamiska psykoterapiformer, som erbjuder patienter och klienter valfrihet och en individanpassad vård. Vi verkar också för ett nära samarbete mellan olika terapiinriktningar, där terapeuterna utgår ifrån patienternas och klienternas bästa. Psykoterapicentrum värnar patienternas och klienternas rätt att få bästa tänkbara terapi. Vi samverkar med den seriösa forskningen för att vidareutveckla de terapeutiska insatserna.

--- /// ---

Psykoterapicentrum har en psykoterapiförmedling för alla ordinarie medlemmar. Alla medlemmar i Psykoterapicentrum och har en gedigen psykoterapeututbildning till legitimerad psykoterapeut, vilket underlättar för den som söker terapi att de får träffa någon som arbetar i enlighet med patientsäkerhetslagen.

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se