Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrums styrelse

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B. I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Ordförande

Teci Hill, Stockholm  (VU)
e-post: teci.h@psykoterapicentrum.se

Sekreterare

Aron Branner, Stockholm (VU)
tfn: 070-768 34 74, e-post: aron.branner@psykoterapicentrum.se

Kassör

Jolanta Raisler, Göteborg (VU)
tfn: 070-360 19 43, e-post: jolanta.raisler@psykoterapicentrum.se

Övriga ledamöter

Maud Jonsson, Västerbotten
e-post: maud.j@psykoterapicentrum.se

Peter Ankarberg, Värmland (VU, Forskningsfrågor)

Maria Kazmierska-Kjellin, Stockholm

Suppleanter

Tanja Onescuk Nordström, Västernorrland

Marianne Ehrenpreis-Sene, Stockholm

Eva-Marie Eneroth-Säll, Stockholm

Verkställande utskott

Teci Hill, Aron Branner, Jolanta Raisler, Peter Ankarberg.

Revisorer

Åsa Hellgren

Maria Wennergren Gros

Valberedning

...

Etisk kommitté   egen sida

Ulla Bertling

Paul Benér

Jenny Svebeck

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se