Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Bild: freepik

Välkomna till Psykoterapicentrums
vårkonferens den första april!

På konferensen kommer vi att fortsätta och även avsluta temat från höstkonferensen; nämligen olika former av korttids- och tidsbegränsade psykoterapier på psykodynamisk grund.

Vi kommer att få både affektfokuserad psykoterapi, med Katja Lindert Bergsten, och även fokuserad gruppsykoterapi, med Ulf Åkerström och Hjördis Nilsson Ahlin, presenterad. Som avslutning kommer vi dessutom att få en presentation av psykoanalytiskt baserad långtidspsykoterapi för komplexa fall, vilket presenteras av psykoanalytiker Svenja Taubner från Heidelberg, Tyskland. Det ger oss en möjlighet att jämföra längre och mer tidsbegränsade varianter av PDT.

Att kunna jämföra och avgöra ”what works best for whom” kan ofta innebära ett val mellan kortids- och långtidspsykoterapi, och förhoppningsvis kommer presentationer och diskussioner att fördjupa våra kunskaper i hur vi gör de valen i våra behandlingar.

             Presentationsbilder Katja Lindert Bergsten

             Presentationsbilder Hjördis Nilsson Ahlin och Ulf Åkerström

             Presentationsbilder Svenja Taubner

Presentatörer

Katja Lindert BergstenKatja Lindert Bergsten är privat verksam som psykolog, psykoterapeut, handledare och utbildare inom psykoterapi, samt lektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Hon har skrivit en lärobok inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi, samt en mer populärvetenskaplig bok för allmänheten. Hennes särskilda intresseområde är integrationen av det psykodynamiska affektfokuserade perspektivet och det buddhistiska perspektivet på medkänsla, "compassion". Katja har gett utbildningar och gjort mindre forskningsstudier inom detta område, med fokus såväl på behandling som på hållbar utveckling för yrkesverksamma inom området psykologisk behandling.
 

Hjördis Nilsson AhlinHjördis Nilsson Ahlin är arbetsterapeut, leg. psykoterapeut och gruppsykoterapeut med gruppanalytisk psykoterapi som grund. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med grupper inom psykiatrin såsom samtalsgrupper liksom kreativa grupper. Som gruppsykoterapeut har hon bland annat haft användning av metoden Fokuserad Gruppterapi (FGT). Som arbetslivskonsult har handledning och team- och chefsutveckling inom både offentlig förvaltning och privat näringsliv varit huvuduppgifterna. Under de senaste åren arbetar hon inom egen privatpraktik främst med utbildning, handledning och reflektionsgrupper.
 

Ulf ÅkerströmUlf Åkerström är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, med inriktningen gruppanalytisk psykoterapi. Han har en bakgrund som psykolog och chef inom psykiatri och socialtjänst, bl a inom BUP och chef för Stockholms stads familjerådgivning. Ulf har också varit verksam som organisationspsykolog och arbetat med utveckling av arbets- och ledningsgrupper. Han har undervisat i olika sammanhang, bl a psykolog- och psykoterapeutprogrammen vid Stockholms universitet.


 

Svenja TaubnerSvenja Taubner is a psychoanalyst and professor and director at the Institute for Psychosocial Prevention at the University of Heidelberg. She is further part of the German National Council for Psychotherapy. Among her many interest is mentalization based treatment and also experience in working with Personality disordered patients. Several of her publication deals with the psychotherapeutic processes for complicated cases. She is also engaged in competence development in health care professionals.


 

Program

08:30     Registrering

09:00     Välkomsthälsning. Teci Hill, ordförande och Bo Vinnars, vetenskapligt ansvarig, Pykoterapicentrum
 

09:15     Affektfokuserad psykoterapi. Katja Lindert Bergsten

10:45     Kaffepaus

11:15     Fokuserad gruppterapi, del 1. Hjördis Nilsson Ahlin och Ulf Åkerström

12:00     Lunch

13:00     Fokuserad gruppterapi, del 2. Hjördis Nilsson Ahlin och Ulf Åkerström

13:45     Bensträckare

14:00     Långtidspsykoterapi, komplexa fall, del 1. Svenja Taubner, via länk

14:45     Kaffepaus

15:15     Långtidspsykoterapi, komplexa fall, del 2. Svenja Taubner, via länk

16:00–17:30   Avslutning som övergår i Mingel

Plats

Aula Magna, Stockholms universitet och digitalt via Zoom.

 

 

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se