Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykodynamisk psykoterapi 2.0?

Vårkonferens 16 april 2021 via Zoom

Under de senaste åren har användningen av digitala medier i det kliniskt-terapeutiska fältet ökat väsentligt. Handledning och psykoterapier genomförs via telefon, Skype eller Zoom och Internetbaserade psykoterapier blir allt vanligare som ett alternativ till den klassiska behandlingsversionen när terapeut och patient möts ”in real life”. App-baserade terapier som levereras via smartphone eller terapiformer som använder virtuell verklighet ska också nämnas här. Allt tyder på att det klassiska terapeutiska arbetsfältet förändras dramatiskt och snabbt.

Det är oerhört viktigt att följa och diskutera denna utveckling. Effekterna av digitaliseringen av psykoterapeutyrket måste diskuteras, liksom frågan om vi kan använda samma teoretiska ramar och ett begreppsinventarium som utvecklades för det klassiska psykoterapeutiska arbetet nu i ett annat, i ett digitalt sammanhang?

Därför anordnar Psykoterapicentrum en konferens med forskare och kliniker som utvecklar och använder Internetbaserade behandlingsformer för att skaffa utrymme för en bredare och djupare diskussion med klinisk verksamma psykoterapeuter.

Samtidigt skakar Corona-pandemin om samhället men även vårt psykoterapeutiska arbete sedan flera månader. Det finns stort behov bland kliniker att utbyta erfarenheter och dela kunskap om de förändrade arbetssituation. Vi har därför ändrat upplägget av konferensen och har skaffat större utrymme för denna dialog.

Psykoterapicentrum anser att vi måste möta framtidens utmaningar!

PROGRAM

Fredag 16 april 2021, kl. 9:00–16:00 digitalt via Zoom

OBS! Testloppet av Zoom dagen innan (15/4 kl. 18:00–18:15)

9:00–9:30 ”Registrering” – Uppkoppling

9:30–9:45 Information om dagen

9:45–10:00 Introduktion till konferensens tema, Stephan Hau

10:00–11:00 Alessandra Lemma (London):
Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch.

11:00–12:00 Diskussion i breakout rooms (5–6 deltagare per rum)

12:00–13:00 Lunch

13:00–14:00 Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist:
ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?

14:00–15:00 Diskussion i breakout rooms (inkl. paus, 5–6 deltagare per rum)

15:00–15:30 Avslutande diskussion i stora gruppen

Digitalt mingel

ANMÄLNING

Anmälningar sker online.

OBS! Vänligen ange en giltig e-postadress för att kunna få länken till Zoom.

Konferenspriser: Medlemmar: 400 kr (efter 1/4: 500 kr) Icke-medlemmar: 500 kr (efter 1/4: 600 kr) Studenter: 100 kr (efter 1/4: 150 kr).

Sista anmälningsdag: 14 april 2021.

         

FÖRELÄSARE

(Klicka på bilden för ytterligare presentation!)

 

Alessandra Lemma
MA, MPhil, DClin Psych, UCL

 

Björn Philips
Docent, Su

Jakob Mechler
Doktorand, Su

Karin Lindqvist
Doktorand, Su

Stephan Hau
Professor, Su 

 

 

 

 

 

ABSTRACTS

Alessandra Lemma

Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch.

Where once mediated psychoanalytic therapy and psychoanalysis were regarded as a deviation from the established analytic setting that raised concerns and scepticism, the recent pandemic has made it the only ‘safe’ way to practice. In this seminar, I will draw on my practice as a psychotherapist and psychoanalyst to consider the importance of the embodied setting and the implications of this for mediated therapy. In particular I will share some thoughts about why, despite its significant differences from the in-person setting, mediated therapy can work. To this end I will outline a schematic model that aims to capture what I think I do with my patients when I work remotely.

 

Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist

ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?

På Stockholms universitet har vi sedan drygt två år tillbaka arbetat med att ta fram och utvärdera en psykodynamisk behandling för tonåringar med depression som ska kunna genomföras på distans. Materialet består av olika texter som förklarar psykodynamiska grundprinciper på ett lättillgängligt sätt tillsammans med övningar som ämnar hjälpa ungdomen att reflektera omkring sitt inre och sina relationer. I behandlingen ingår även textbaserad chatt mellan ungdom och behandlare varje vecka. Under våren 2019 genomfördes den första studien på materialet där 76 ungdomar randomiserades till internetbaserad psykodynamisk behandling (IPDT) eller till en kontrollgrupp. Resultaten var lovande. Därefter påbörjades en större studie där IPDT jämfördes med en internetbaserad KBT-behandling. Studien testar hypotesen att IPDT är icke-underlägsen IKBT, en så kallad non-inferiority-design. Totalt ingår 272 deprimerade ungdomar i studien och den sista behandlingen avslutades i december 2020. Nu pågår uppföljningar upp till ett år efter avslutad behandling. Vi kommer att rapportera preliminära resultat från denna studie. Vi kommer också att presentera fynd från pilotstudien om hur förbättringen sker och vikten av emotionsreglering i behandlingen av tonårsdepression i IPDT.

 

 

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se