Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

TRAUMA

”When elephants fight,
  it is the grass that suffers”

                                Afrikanskt ordspråk

 

Traumatiska upplevelser och deras effekter på barn, unga och vuxna.

Den kliniska verkligheten.

 

Teman och föreläsare

Vårkonferensen om TRAUMA fredagen den 16 mars, Aula Magna Stockholms universitet.
Stephan Hau, professor, psykologiska institutionen, Stockholms universitet höll i dagen.

Föreläsningsbilder

Anna Gerge Klinikern och evidensen – reflektioner kring hur barns utsatthet och
     hjärnans utveckling samspelar med psykisk traumatisering, psykopatologi och vad
     som senare blir möjligt att göra i psykoterapeutiskt arbete

Anna Norlén, Små barn och trauma att uppmärksamma, förstå och stödja

Anna Thom Olin Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande
     flyktingungdomar

 

Siri Gullestad, professor för klinisk psykologi vid Oslos universitet. Hon kommer att presentera ett fall, en behandling av en patient som har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen – med vikt på utmaningar för motöverföring, samt teknik.

”Jeg vil ikke slutte”. Er bekreftelse en mulighet?

I en psykoanalytisk behandling må terapeuten arbeide med de relasjonsstrategier pasienten har utviklet for å mestre traumatiske erfaringer. Med utgangspunkt i en klinisk vignett diskuterer foredraget utfordringer knyttet til avslutning av en psykoanalyse kjennetegnet av intens motstand mot å slutte. I denne sammenhengen drøftes betydningen av bekreftelse (”affirmation”). Foredraget utdyper de psykologiske virkningene av bekreftende intervensjoner.
 

Vladimir Jović från Serbien, Assisstant Professor på Faculty of Philosophy, University of Priština (Kosovska Mitrovica), kommer att prata om behandlingar av krigstraumatiserade patienter med vikt på förintelseångest och andra kliniska fenomen som leder till behandlingsproblem.

"Other kind of murder": Growing up in the Shadows of War

The main objective of this presentation is to try to clarify the role played by dehumanization – a schizoid mechanism – that is ultimately linked with interpersonal violence, in the emotional development of an infant. We first observed dehumanization during the war in the former Yugoslavia through a vicious nationalistic propaganda, but then, much more concretely, when working with victims of torture. It included both the perspective of the perpetrator (the person who dehumanises, or, probably more accurately, deploys readymade mechanism), and the destructive impact on the victims. At another level, understanding needs to include both a developmental perspective (what is needed to have healthy maturation and functioning) and a perspective of psychological trauma (external reality that impedes maturation or regresses the already developed Ego-functions).

Over the years of psychoanalytical practice, the picture of traumatized parents became more visible through narratives of our young adult patients. More specifically, we encounter patients who were children during the war and whose fathers were either active combatants or civilians exposed to war-related violence. This gives us a chance to closely observe the effects of the fathers’ trauma on the development of their children (transgenerational transmission) as well as the role of dehumanization that firstly destroyed the capacity for healthy functioning of fathers and then continued its life, transformed into destructive schizoid mechanisms within their children. In one possible model of explanation, trauma destroys higher levels of mentalization so that drive/affect experiences cannot be modulated; primitive (annihilation) anxiety that trauma unbinds from their neutralizing libidinous connections, overwhelms the Ego and constitutes a variety of posttraumatic symptoms, which could be understood as regression to disruptive impulsion (Lecours and Bouchard, 1997). This affects the capacity for empathy, which means that dehumanization is the obverse of empathy (Grotstein, 2007). I would try to present this mechanism and its pathological consequences through several clinical vignettes.
 

Anna Gerge, doktorand, fil mag, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Välkänd föreläsare och författare till böcker om traumatisering och behandling av trauma. Anna kommer att prata om behandling och förståelse av dissociativ problematik som följd av komplex traumatisering.

Klinikern och evidensen – reflektioner kring hur barns utsatthet och hjärnans utveckling samspelar med psykisk traumatisering, psykopatologi och vad som senare blir möjligt att göra i psykoterapeutiskt arbete

Vi som arbetar med komplex psykisk traumatisering får förhålla oss till guidelines som ger relativt liten vägledning i arbetet med mycket dysreglerade patienter.

Hur ska vi tänka, vad ska vi göra, och hur hjälper vi bäst patienter med en komplex psykisk traumatisering?

Utifrån modern neuroaffektiv kunskap lyfts värdet av det relationella arbetet och fasspecifik behandling med betoning på vikten av att inledningsvis lugna och reglera den dysreglerade patienten.


 

Anna Norlén, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen, kommer att prata om traumabehandling hos barn. Anna har länge arbetat med allvarliga händelser i barns liv – inom socialtjänsten och inom BUP.

Små barn och trauma att uppmärksamma, förstå och stödja

Med utgångspunkt i neuropsykologi och teorier om utveckling, anknytning och trauma ger föreläsningen en grund för det aktuella kunskapsläget på området små barn
(0–6 år) och svåra påfrestningar. Nyckelbegrepp för förståelse och interventioner av olika slag presenteras. Aktuell forskning om effektiva principer i stöd och behandling för de yngsta traumatiserade barnen presenteras med särskild tonvikt på de konkreta och praktiska anpassningar som behövs vid insatser riktade till små barn och deras omsorgspersoner. Illustration med exempel och filmklipp.
 

Anna Thom Olin, leg psykolog, arbetar på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Hon har flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med traumatiserade barn och ungdomar. Hon arbetar aktivt med ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, med opinionsbildning och kunskapsspridning, för att öka utsatta barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar

Föreläsaren beskriver integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar. Den terapeutiska processen beskrivs utifrån ett integrativt perspektiv bestående av bland annat traumateori, anknytningsteori och neuropsykologiska perspektiv. Psykoterapin bygger på komponenterna; skydd, stabilisering, skapande av traumanarrativ och konsolidering. Dessa komponenter beskrivs och illustreras genom kliniska exempel. Följsamhet och flexibilitet i rörelsen mellan komponenterna betonas liksom trygghetsskapandet.

 

 

 

 


Höstkonferens 19 oktober 2024
Psykiatrins kris


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se