Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Det omedvetna och drömmen

Att nå och arbeta med omedvetna processer genom drömmar

Psykoterapicentrums vårkonferens hölls den 21 april 2023 på Ersta konferens i Stockholm

Läs mer

Flykten från friheten
– Erich Fromm i det tjugoförsta århundradet

Psykolog Tor Wennerberg föreläser måndag 22 maj 2023 om några av Fromms bärande idéer och om hur de fått ökad aktualitet i vår samtid.

Läs mer

Inspiration om visualiserande psykoterapi – symboldrama

Vi samlas på ABF, Fredsgatan 18, Örebro klockan 18:30 den 30 maj 2023.

Mer information hittar du här

Europeiska federationen för psykoanalytisk psykoterapi
bjuder in till storgruppsmöten för alla intresserade

Gruppmötena startades under pandemin och har fortsatt under kriget i Ukraina och berör aktuella teman i samtiden. 16/2, 9/3, 20/4, 18/5 och 29/6 är planerade under våren.

Mer information hittar du här

Trauma och psykos – skiftande perspektiv

ISPS – The International Society for psychological and social approaches to psychosis, med stöd från Psykoterapicentrum Skåne, arrangerar Nordisk konferens i Malmö den 28-29 september 2023.

Mer information hittar du här

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?

På begäran publicerar vi särtryck av Gunnar Bohmans artikel ur Tidskriften Psykoterapi
 

Läs särtryck här     Besök hemsidan för tidskriften Psykoterapi

Psykoterapicentrum Västerbotten arrangerar
studiecirkel via videolänk

Under hösten har lokalföreningen i Västerbotten engagerat medlemmar i stora delar av Norrland i en populär studiecirkel kring Bessel van der Kolks bästsäljande bok Kroppen håller räkningen - hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.

Läs mer och inspireras

 
 

Nya numret av Psykoterapi, nr 4 2022

Det fjärde numret av Tidskriften Psykoterapi för 2022 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Teci Hill.

Nytt avsnitt av podden – PTSD

Nu har vi publicerat ett nytt avsnitt av podden: Trauma – Del 3. Den långa skuggan – Om transgenerationellt trauma. Avsnittet beskriver hur traumatiska upplevelser fortplantas genom generationer. Föräldrarnas trauman "tas upp" av barnen genom en oftast omedveten process av känslomässig avläsning ...

Alla poddarna hittar du här

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post stephanie@humangrowing.se eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

 

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

 


Divan
Tema: Avhumanisering.

 Nytt nummer av Mellanrummet ute nu!
Tema: Familjehemsplacerade och adopterade barn

 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Internutbildning, forskning och konferenser
Yrkes- och utbildningsfrågor
Handledning
Etiska riktlinjer
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Studentnätverk

Presentation in English

Ny logotype och namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

 

 

PRESSKONTAKT:  Teci Hill,
ordförande i Psykoterapicentrum,
teci.h@psykoterapicentrum.se.

 

   

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se