Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Forskningsöversikter och artiklar

Forskningsöversikter

Abbass, A.A., Hancock, J T, Henderson, J, Kisely, S. (2006). Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4.: Art No CD004687. Resultaten tyder på att korttids-PDT är effektivt för patienter med icke-psykotiska psykiska problem.
.pdf Hela dokumentet (pdf 542 kB)

Bateman. A. & Fonagy, P. (2008). 8-year Follow-Up of Patients Treated for Borderline Personality Disorder: Mentalization-Based Treatment Versus Treatment as Usual. AJP in Advance, March 17, 2008. (dol: 10.1176/appl.ajp.2007.07040636).

Clarkin, J. F., Levy, K. N., Lenzenweger, M. F., Kernberg, O. F. (2007). Evaluating Three Treatments for Borderline Personality Disorder: A Multiwave Study. Am J Psychiatry;164:922-928.

Cuijpers, P., van Straten, A., Andersson, G. & van Oppen, P. (2008). Psychotherapy for depression in adults: A meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 909–922.

Gerber, A. J. et al. (2011). A Quality-Based Review of Randomized Controlled Trials of Psychodynamic Psychotherapy. Am J Psychiatry 168:1

Hau, S. och Leuzinger-Bohleber, M. ed. (2005). Position Paper on Psychoanalytic Therapy. Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse (DGPT). På basis av denna genomgång har det tyska vetenskapsrådet godkänt PDT i upp till 100 timmar som vetenskapligt grundad behandling för alla typer av psykisk ohälsa hos vuxna.
.pdf Hela dokumentet (pdf 590 kB)

Holmqvist, R. och Phillips, B. (2008). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber förlag.

Leichsenring, F. (2009). Psychodynamic Psychotherapy: A review of Efficacy and Effectiveness Studies. I R.A: Levy & J.S.Ablon (eds) Handbook of Evidence-based Psychodynamic Psychotherapy. Bridging the Gap between Science and Practice. New York: Humana Press.

Leichsenring, F. et al. (2009). Short-Term Psychodynamic Psychotherapy and Cognitive-Behavioral Therapy in Generalized Anxiety Disorder. A Randomized, controlled Trial. Am J Psychiatry, 166:8: 875–881.

Leichsenring, F. & Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 199, 15-22.

de Maat, S., de Jonghe, F. , Schoevers, R, Dekker, J. (2009). The Effectiveness of Long-Term Psychoanalytic Therapy: A Systematic Review of Empirical Studies. Harvard Review of Psychiatry, Feb 2009, s. 1–22.

Midgley, N., & Kennedy, E. (2011). Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: a critical review of the evidence base. Journal of Child Psychotherapy,1-29.

Artiklar

APA Presidential Task Force (2006): Evidence-Based Practice in Psychology.
.pdf Hela dokumentet (pdf 112 Kb)

Barber, J.P. (2009). Toward a working through of some core conflicts in psychotherapy research. Psychotherapy Research, 19(1):1–12.
.pdf Hela dokumentet  (pdf 171 kB)

Lindgren, O., Folkesson, P., Almqvist, K. (2009) Psykoterapins g-faktor. Läkartidningen, 37: 2285–2288.
.pdf Hela dokumentet  (pdf 543 kB)

Sandell, R. (2006). Evidensbasering – ett omstritt projekt, Psykologtidningen nr 13:23–26.

Sandell, R. (2009). Den terapeutiska relationen – faktisk interaktion eller inre representation? Psykologtidningen nr 9:12–16.

Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychological Assosiation, 63(2)98-109.
.pdf Hela dokumentet  (pdf 194 kB)

 

Mer information hittar du via menyvalen i högerspalten!

 

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se