Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Elva forskare granskar...!

Nödvändigt komplement till Socialstyrelsen riktlinjer

I ett omfattande remissvar där aktuell psykoterapiforskning granskats konstaterar elva forskare att psykodynamisk terapi, utifrån senare års studier och metastudier, väl uppfyller kraven på empiriskt validerad och evidensbaserad behandling.

De elva forskarna är:

Siv Boalt Boëthius
Professor em., leg psykolog, leg psykoterapeut
Stockholms universitet

Gunnar Bohman
Univ. lektor, leg psykolog, leg psykoterapeut
Stockholms universitet

Gunnar Carlberg
Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut
Ericastiftelsen, Stockholm

Stephan Hau
Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut
Linköpings universitet

Björn Philips
Fil. Dr. leg psykolog
Karolinska Institutet, Stockholm

Christer Sandahl
Professor, leg psykolog, leg psykoterapeut
Karolinska Institutet, Stockholm

Johan Schubert
Professor, leg läkare, leg psykoterapeut
Karolinska Institutet, Stockholm

Bo Sigrell
Professor em., leg psykolog, leg psykoterapeut
Stockholms universitet

Andrzej Werbart
Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut
Karolinska Institutet, Stockholm

Alexander Wilczek
Med. Dr. leg läkare, leg psykoterapeut
Karolinska Institutet, Stockholm

Marie-Louise Ögren
Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut
Stockholms universitet

Genom:
Gunnar Bohman  e-post: gbn@psychology.su.se
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Tel. 08-16 20 10, 070-960 04 06

 

Sammanfattningsvis visar översikten att för behandling av flertalet tillstånd av depression och ångestsyndrom hos vuxna, barn och ungdomar finns idag ett gott vetenskapliga stöd för såväl psykodynamisk terapi, som för KBT. Undantaget är behandling vid specifik fobi och tvångssymtom där KBT är överlägsen annan behandling samt behandling av komplexa, kroniska tillstånd med depressiva och/eller ångestsyndrom där psykodynamisk terapi visat sig vara särskilt effektiv.

Denna slutsats och sammanställningen nedan föranleder en rad konsekvensändringar i SR/VSR:s sammanfattningar, översikter och slutsatser för att göra dessa uppdaterade med aktuell forskning.

 

.pdf  Inlaga till Socialstyrelsen 2009-06-05

.pdf  Inlaga till Socialstyrelsen 2009-06-05 Appendix

 

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 

.pdf  Inlaga till Socialstyrelsen 2009-06-05

 

.pdf  Inlaga till Socialstyrelsen 2009-06-05 Appendix

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se