Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

     

Årsmöte den 13 april 2024, kl 13:30

Live på Engelbrektsgatan 35B. I anslutning till mötet bjuder vi på lunch 12:30-13:30.

Anmälan senast den 6 april 2024, via min sida på föreningshusets hemsida.

Zoomdeltagande kommer vara tillgängligt.

.pdf Verksamhetsberättelse 2023

.pdf Dagordning årsmöte 2024

Mer information och anmälan kommer inom kort!

Regionkonferens den 13 april kl 10:15

Engelbrektsgatan 35B, Stockholm, portkod 9176

Anmälan till respektive lokalförening

10:15 Ordförande berättar om arbetet under verksamhetsperioden
          - Lokalföreningarna rapporterar

11:15 Bensträckare

11:30 Diskussion om framtidsfrågor

12:30 LUNCH  Vi bjuder på lunch på plats

13:30-15:00 Årsmöte (se ovan)

 

  

 

   

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se