Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Norrbottens län

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Åsa Lundbäck, socionom
Psykoterapi, samtal, krishantering, stress, nedstämdhet, depression, , självkänsla, relationer.
Storg. 11, Luleå. 070-323 43 62. Hemsida, e-post.

Maud Söderholm Häll, beteendevetare
Psykoterapi, affektfokuserad terapi, EMDR, MBT, trauma. Enskilt och i grupp.
Piteå, 070-3450161, Hemsida, e-post.

Inger Thurfjäll, socionom
Psykoterapi, kris- och parterapi. Personlig utveckling. Personliga svårigheter.
Furugatan 1, 972 42 Luleå. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!
 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se