Covid-19-pandemin och övergångar
till psykoterapi på distans

Är du legitimerad psykoterapeut och har övergått till att bedriva terapi på distans under covid-19-pandemin?

Då kan du delta i en intervjustudie och/eller en enkätstudie där vi undersöker upplevelsen av denna övergång!

Intervjustudien

Vi kommer att göra intervjuer via Zoom så du kan vara verksam var som helst i Sverige.

Anmälan till intervjustudien

Mer information om intervjustudien

Enkätstudien

Är du legitimerad psykolog eller psykoterapeut och har övergått till att bedriva terapi på distans under covid-19? Då kan du delta i en landsomfattande enkätstudie om dina upplevelser av denna övergång! Enkäten tar cirka 20–30 minuter att besvara och du hittar den, samt mer information i länkarna nedan.

Deltagarinformation om enkätstudien

Länk till enkäten

 

I dessa Corona-tider är det många av oss som har erfarenhet av att övergå till att arbeta med psykoterapi på distans (via telefon eller olika online-plattformar), och kanske också att åter börja arbeta på en mottagning.

Olika patienter verkar reagera olika på övergången. Några saknar direktkontakten, den fysiska närvaron på samma plats, och den egna tiden på väg till och från mottagningen. Andra kan ”öppna sig” mer än tidigare och är lättade av att inte att inte befinna sig i samma rum och inte behöva resa. Vad är det som gör skillnaden?

En grupp forskare vid Stockholms universitet blev nyfikna på detta och startade ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala universitet för att undersöka vilka patienter – och under vilka omständigheter – gynnas mer av sedvanliga ramar för terapin och vilka kan få större nytta av psykoterapi på distans.

Dina erfarenheter kan bidra med viktig kunskap om detta.

 

Om du har frågor eller synpunkter gällande enkäten eller ditt deltagande kan du kontakta ansvariga för studien:

David Forsström, 070-811 23 19, david.forsstrom@psychology.su.se, eller
Andrzej Werbart, 08-16 33 93, andrzej.werbart@psychology.su.se.

 

 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Om psykoterapiforskning

Bli medlem i Psykoterapicentrum
Vi är Sveriges största intresseförening för legitimerade psykoterapeuter…

Sök en Psykoterapeut
Här kan du söka en psykoterapeut i ditt område eller med viss inriktning…

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se