Psykoterapicentrum Västra Götaland

Här presenteras styrelsen och meddelanden med anknytning till det aktuella styrelsearbetet. Kontakta oss gärna!

Här presenteras styrelsen och meddelanden med anknytning till det aktuella styrelsearbetet. Kontakta oss gärna!

Catharina Gidlööf, ordförande
073-182 85 82, catharina@gidloof.se

Tomas Wånge, vice ordförande

Diana Faraj, kassör

Sanni Ewertson, sekreterare

Fariba Vazirizadeh, ledamot

Katarina Dalbjörn, ledamot

Carina Karlsson, ledamot

Jan Strömfors, suppleant

Jolanta Reisner, valberedning

 

 

Psykoterapicentrum Västra Götaland

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se