CCC Norra latin

Kongresser, konferenser och evenemang

Här listar vi aktuella arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@tele2.se eller per telefon 070-567 04 28.

 

2018-----2018-----2018

Höstterminen 2018
Vad är psykoanalys? Med psykoanalys från vaggan till graven.
Höstens tema: Tonåren. ABF, Stockholm
Info: www.psykoanalys.se 
Höstterminen 2018
Freudianska föreningen, föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org

 

9 november 2018 Egen sida

Psykoterapicentrums höstkonferens: Komplex problematik hos vuxna, barn och unga – forskning kring verksam behandling. Aula Magna, Stockholms universitet.
Info: Egen sida

 

2019 ----- 2019 ----- 2019

19 januari 2019

Le refoulement en héritage. Association Psychoanalytique de France, APF, Paris
Info: www.associationpsychanalytiquedefrance.org

14–16 mars 2019

International Eating Disorder Conference. AED, New York, NY, USA
Info: www.aedweb.org

20–22 mars 2019

Putting Patient and Carer Perspectives at the Heart of Everything we do. London Eating Disorders Conference. London, England
Info: www.eatingdisordersconference.com

2-6 april 2019

3rd World Conference on Personality, Hanoi, Vietnam
Info www.worldpsyche.org

20-23 juni 2019

Imagining with Eyes Wide Open: Relational Journeys, IARPP Conference, Tel Aviv Israel
Info: www.iarpp.net

3-7 juli 2019

The Future of Psychotherapy Research: Building on our 50 Year Legacy. 50th International Annual Meeting, Buenos Aires, Argentina
Info: www.psychotherapyresearch.org 

1820 juli 2019

9th International Attachment Conference. Vancouver, Kanada
info: www.seasinternational.org

28 aug1 sept 2019

21th International Congress of the ISPS. Rotterdam, Nederländerna
Info: www.isps.org

 

2020 ----- 2020 ----- 2020

7-11 juni 2020

Holding the Infant: creating stories of regeneration, recovery & innovation together. 17th World Congress, Brisbane, Australia
Info: : www.waimh.org

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se