CCC Norra latin

Kongresser, konferenser och evenemang

Här listar vi aktuella arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@swipnet.se eller per telefon 08-667 29 77.

 

2018-----2018-----2018

Vårterminen 2018
Vad är psykoanalys? Med psykoanalys från vaggan till graven.
Arvet efter Melanie Klein. ABF, Stockholm
Info: www.psykoanalys.se 
Vårterminen 2018
Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org

 

25-26 januari 2018

UngaVuxna-dagarna 2018. Konferens om terapi med unga vuxna 15-25, Hilton Slussen, Stockholm
Info: www.ungavuxnadagarna.se

8 februari 2018

I mytens spegel, TemaÅret, Christopher Gibson föreläser om Oedipus; encounters. Göteborg.
Info: www.gpsi.se

16 mars 2018 Egen sida

Psykoterapicentrums vårkonferens: Trauma. Aula Magna, Stockholms universitet.
Info: Se egen sida!!

16 mars 2018

Schizofreni, vår mest missförstådda och tabubelagda diagnos. Gunhild Asting, norsk filmskapare. ISPS-SE Vårmöte. Göteborg.
Info: Julius Lindeberg, 073-740 30 06, jullovitch@gmail.com

13-14 april 2018

Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning. Integrativ medicin – Tvärvetenskaplig konferens, FIM & LIM. Historiska museet, Stockholm.
Info: www.integrativ-medicin.se

17-19 april 2018

Integrative and experiential congress & summit on emotions - making psychotherapy history! Emotion revolution. Bergen, Norge
Info: www.emotionrevolution.no

19-21 april 2018

Expanding our Community & Perspectives, ICED, Chicago, IL, USA
Info: www.aedweb.org

26-30 maj 2018

Nature<>Nurture. 16th WAIMH World Congress, Rom, Italien
Info: www.waimh.org

14-19 juni 2018

Hope & Dread: Therapists and Patients in an Uncertain World. 15th IARPP Conference, New York, NY, USA
Info: www.iarpp.net

16-20 juni 2018

35th Annual Dream Conference, Scottsdale, AZ, USA
Info: www.iasdconferences.org/2018/ 

27-30 juni 2018

49th International Annual Meeting. Society for Psychotherapy Research, (SPR). Amsterdam, Nederländerna
Info: www.psychotherapyresearch.org 

23-27 juli 2018

Understanding Diversity and Uniqueness. IACAPAP World Congress. Prag, Tjeckien
Info: www.iacapap2018.org

1-4 augusti  2018

Rising tides of challenge. Healing identity in society, groups and individuals. Malmö
Info: www.iagpcongress.org

21-25 augusti 2018

Hypnosis and Synergy. 21st World Congress of Medical and Clinical Hypnosis. Montreal, Kanada.
Info: www.ishhypnosis.org

12-14 september 2018

Eating Disorders versus Healthy Lifestyle. Nordic Eating Disorders Conference 2018. Reykjavik, Island
Info: www.nedsconference.com 

 

2019 ----- 2019 ----- 2019

19-21 april 2019

2018 International Conference on Eating Disorders. AED, Chicago, IL, USA
Info: www.aedweb.org

18-20 juli 2019

9th International Attachment Conference, Vancouver, Kanada
info: www.seasinternational.org

28 aug-1 sept 2019

21th International Congress of the ISPS, Rotterdam, Nederländerna
Info: www.isps.org

 

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se