Kvalificerad psykoterapi
ger kvalificerad förändring

– stark evidens idag för psykodynamisk psykoterapi
i internationell forskning

Psykoterapicentrums höstkonferens äger rum fredag 13 oktober 2017, Norra Latin i Stockholm.

Konferensen fokuserar på aktuella forskningsresultat med stark evidens för både långa och korta psykodynamiska psykoterapier.

Resultaten pekar på värdet av en bredare satsning på psykodynamisk terapi
som möjliggör patientanpassade terapier med flexibla behandlingslängder
för att nå optimala behandlingsresultat och en mer kvalificerad satsning på psykisk hälsa.

Inbjudna föreläsare

 

 

Falk Leichsenring, Prof. Dr. rer. nat., University of Giessen, Germany
 
 

 

Olavi Lindfors, PhD (Psychology), Adjunct Professor, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland


 

Felicitas Rost, PhD, Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, Portman Clinic, London, United Kingdom

 

 

Tid och plats

Norra Latin, 9:00–17:00 med efterföljande mingel.

Konferenspriser

Boka tidigt rabatt! Före den första september: medlemmar 1 200:- kr, icke medlemmar 1 500:- kr, studerande 400:- kr.

Från den första september fullt pris: medlemmar 1 500:- kr, icke medlemmar 1 800:- kr, studerande 400:- kr.

I priset ingår: förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och avslutande mingel med snittar!

 

Anmäl on-line

 

 

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se