Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com

Vice ordförande: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Sekreterare: Pia Gatehouse, 070-629 81 18, pia.gatehouse@sanktlukas.se

Kassör: Eva Rosendal, tfn: 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Kersti Freed Klevmar, 070-615 00 47, kersti.freed.klevmar1@gmail.com

 

Nätverksluncher

på Rosengrens Skafferi, Länsmuseet, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Olle Järliden 019-10 43 44, 073-919 58 58,
eller Kjell Andersen tfn: 019-25 24 66.

 

Psykoanalys och genus

Psykoterapicentrum Örebro bjuder in till öppet medlemsmöte med tema genus och genusteorier
den 1 oktober 2015 kl. 19:00–21:00 i Örebro.

Kersti inleder med en orientering kring begreppet genus och genusteorier. Vi fortsätter att tillsammans reflektera omkring hur och om dessa perspektiv kan förenas och hur de skiljer sig åt.

Denna kväll träffas styrelsen klockan 18:00 för styrelsemöte, till vilket självklart medlemmarna också är välkomna!

Vi ordnar fika till självkostnadspris.

Anmäl dig därför gärna till pia.gatehouse@sanktlukas.se

Varmt välkommen!

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se