Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Vice ordförande: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Sekreterare: Janet Carlson 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Eva Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Erik Hammarström 070-717 37 07, erik.hammarstrom@gmail.com

Suppleanter:
Kathryn Larson-Banck 073-532 95 78 kathryn.larson-banck@regionorebrolan
Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
Pia Gatehouse, 070-629 81 18, pia.gatehouse@sanktlukas.se.

Nätverksluncher

på Saluhallen, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen,
019-25 24 66.

 

Psykoterapicentrum Örebro bjuder in till öppet medlemsmöte

med visning och diskussion av valda delar ur In treatmentserien den 11 april kl: 18:30 på Traumamottagningen Örebro. Kjell Andersen lotsar oss igenom filmen. Samarrangemang med studentföreningen Psykoanalytiskt seminarium.

Denna kväll träffas styrelsen klockan 18:00 för styrelsemöte, till vilket självklart medlemmarna också är välkomna!

Vi ordnar fika till självkostnadspris.

Freudcirkeln ”Vi vantrivs i kulturen”

har avslutande träff 10 april kl 18:30 St Lukasmottagningens lokaler.

Rapport från konferensen i Bergen ”Emotion revolution”

Måndagen den 21 maj kl 18:30, Psykokterapigruppens lokaler Drottninggatan 38.
Medlemmar som deltagit på konferensen delger sina intryck.

Denna kväll träffas styrelsen klockan 18:00 för styrelsemöte, till vilket självklart medlemmarna också är välkomna!

Utflykt i naturen

Lördagen den 9 juni planeras avslutning med utflyktsmål. Samling 10:00.

 

Varmt välkommen till vårens aktiviteter

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se