Välkommen till Psykoterapicentrum Stockholm

Välkommen till hemsidan för lokalföreningen Psykoterapicentrum Stockholm! Här presenterar vi nyheter som berör våra medlemmar och deras verksamheter som legitimerade psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter.

 


 

Mening i livet
– som existentiell erfarenhet och klinisk utmaning

Christina Lloyd, som i våras har lagt fram sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet efter forskningsarbete med projekt inom klinisk religionspsykologi och existentiell hälsa besöker oss vid höstens första medlemsmöte 10 oktober!

Titel för föreläsningen är:

Mening i livet – som existentiell erfarenhet och klinisk utmaning

Vinjetter och samtal utifrån avhandlingen "Moments of meaning" (2018).

Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018

Tid: kl 18:00–20:00

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Vi bjuder på lite mingel med kaffe, the och smörgås innan föreläsningen.

Fri entré för medlemmar i Psykoterapicentrum Stockholm!

…men antalet sittplatser är begränsat. Vi behöver därför din anmälan senast den 3 oktober till rpc.stockholm@live.se.


Longing and belonging in Group Psychotherapy

En förmiddag med John R. Schlapobersky 20 oktober 9:30–12:30.

Ett arrangemang av Gruppanalytiska Institutet i samarbete med Psykoterapicentrum Stockholm och Svenska Föreningen för Gruppterapi och Grupputveckling.

Läs mer här


Filmkväll med reflektion 15/11

Kvällens tema är ”Responding therapeutically to negative reactions”

Utifrån sex olika vinjetter där psykoterapeuter ställs inför negativ respons från sina patienter och/eller egna negativa reaktioner, får vi möjlighet att reflektera och samtala i mindre grupper.

Vi börjar som vanligt med smörgås och te/kaffe för att sedan se filmsekvenserna och diskutera.
Filmkvällen ser något annorlunda ut, med mer utrymme för reflektion i mindre grupper den här gången. Tanken är att främja samtal och reflektion medlemmar emellan.

Då antalet platser är begränsat vill vi ha er anmälan senast torsdagen den 8 november till rpc.stockholm@live.se.

Datum: Torsdag 15 november

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46

Tid: 18:00–20:00


 

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt:
Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk
psykoterapi (BEP-SE)

Vi inbjuder dig som är medlem i Psykoterapicentrum Stockholm att delta i en multicenter-studie som syftar till att pröva ut och utvärdera ett systematiskt sätt att förbereda patienten för att starta psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi och för att avsluta långtidsbehandling. Studiens svenska del leds av Andrzej Werbart och Kristian Aleman, Stockholms universitet.
Läs mer här


 

Vi har ett antal filmer för utlåning

.pdf Psykoterapicentrum Stockholms filmer att låna

Om du vill låna en film kontakta Carina Lindbäck, carinalindback@gmail.com

 


Vi hjälper dig att hitta en psykoterapeut som passar dig

Söker du efter en legitimerad psykoterapeut med mottagning i Stockholms län hittar du en utförlig lista här!

För att få personlig information om psykoterapi och hjälp att hitta legitimerade psykoterapeuter i Stockholmsområdet kan du ringa på nummer 076-776 74 71. På telefon svarar legitimerad psykoterapeut en timme per vecka och telefonsvararen upplyser om aktuell telefontid.

.pdf Folder för utskrift: Förmedling till psykoterapeut

Information till medlemmar som vill annonsera sin verksamhet på hemsidan.


Medlemstelefon

Du kan nå oss i styrelsen och lämna meddelanden på tfn: 076-776 74 71.
Styrelse och Styrelsen meddelar


Från seminariet Vad är verksamt inom psykoterapi?

.pdf Tankar om evidens och pdt av Marianne Lundmark


Anslagstavla för medlemmar

Vi har fått förfrågningar om möjligheten för medlemmar att kunna annonsera egna arrangemang och evenemang, och startar därför en anslagstavla.
Medlemmar kan där anmäla arrangemang som riktar sig till allmänhet, patienter, kollegor och andra intresserade. De ska vara relevanta för yrkesområdet, baseras på psykodynamisk grund och får inte strida mot föreningens syften.

Till Anslagstavla för medlemmars evenemang.


Enkät angående prioriterade arbetsområden

RPC Stockholms län har genomfört en enkät med frågor om hur medlemmarna vill fördela resurser på olika verksamheter. Enkäten besvarades av 25 % av medlemmarna.

33 % Förbättra attityder till psykodynamisk psykoterapi

20 % Arbeta med kompetensutveckling via diskussioner och seminarier etc.

17 % Öka möjligheter för medlemmar att få patienter

16 % Verka för utveckling och dokumentation av psykodynamisk psykoterapi

14 % Arbete med Insikten

1 % Övrigt: "Byt PDT-begreppet", "Rättvis fördelning via patientförmedling" och "Anknytning till Försäkringskassan".

  


Verksamhetsberättelser och årsmöteshandlingar, tidigare

.pdf Årsmötesprotokoll 2018-03-21

.pdf Verksamhetsberättelse 2017

.pdf Verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

 

 

Anslagstavla för medlemmars evenemang

Styrelse och Styrelsen meddelar

Tillbaka till Psykoterapicentrum Stockholm

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

Aktuell adress?!

Kom ihåg att ändra kontaktuppgifter, särskilt uppgifter om ändrad e-postadress, via Mina sidor!
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se