Välkommen till Psykoterapicentrum Stockholm

Välkommen till hemsidan för lokalföreningen Psykoterapicentrum Stockholm! Här presenterar vi nyheter som berör våra medlemmar och deras verksamheter som legitimerade psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter.

 

Gruppens terapeutiska potential

Oktoberseminarium 2017

Adolf Fredrik församlingssal, Kammakargatan 30, Stockholm

Onsdagen 4 oktober kl 18-21

 

Välkommen till ett seminarium där vi fokuserar på gruppens terapeutiska potential, gruppledarskapet och gruppbehandling.

Seminariet vänder sig såväl till dig som arbetar med grupper som till dig som är nyfiken på hur det kan vara att leda en grupp.

Det finns idag ett ökande intresse för gruppaktiviteter, gruppbehandling med olika målgrupper inom hälso- och sjukvården och inom andra offentliga och privata vård- och omsorgsverksamheter. En viktig fråga är hur vi som psykoterapeuter kan möta det intresset.

De inbjudna gruppterapeuterna vill i seminariet berätta om sina erfarenheter och tillsammans med seminariets deltagare reflektera över:

Program

18:00 Erfarenheter förmedlade av ledarna av seminariet i samspel med deltagarna
19:30 Kaffe/te med smörgås
20:00 Reflektioner utifrån teman som aktualiserats under seminariet
21:00 Avslutning

Seminariet leds av Christer Sandahl, Hjördis Nilsson Ahlin, Catharina Asklin-Westerdahl, Anna Malmquist Saracino, Lena Wennlund, Ulf Åkerström och Ann Örhammar, Arbetsgruppen för Utbildning i Gruppsykoterapi, vilka alla har lång och bred erfarenhet av att arbete med grupper och gruppsykoterapi som leg psykoterapeuter och utbildare samt som författare till Gruppens Potential – Att leda och utveckla grupper och gruppbehandling (Natur & Kultur, 2014).

Anmälan kan göras redan nu på rpc.stockholm@live.se.

Välkommen

 


Vi hjälper dig att hitta en psykoterapeut som passar dig

Söker du efter en legitimerad psykoterapeut med mottagning i Stockholms län hittar du en utförlig lista här!

För att få personlig information om psykoterapi och hjälp att hitta legitimerade psykoterapeuter i Stockholmsområdet kan du ringa på nummer 076-776 74 71. På telefon svarar legitimerad psykoterapeut en timme per vecka och telefonsvararen upplyser om aktuell telefontid.

.pdf Folder för utskrift: Förmedling till psykoterapeut

Information till medlemmar som vill annonsera sin verksamhet på hemsidan.


Medlemstelefon

Du kan nå oss i styrelsen och lämna meddelanden på tfn: 076-776 74 71.
Styrelse och Styrelsen meddelar


Från seminariet Vad är verksamt inom psykoterapi?

.pdf Tankar om evidens och pdt av Marianne Lundmark


Anslagstavla för medlemmar

Vi har fått förfrågningar om möjligheten för medlemmar att kunna annonsera egna arrangemang och evenemang, och startar därför en anslagstavla.
Medlemmar kan där anmäla arrangemang som riktar sig till allmänhet, patienter, kollegor och andra intresserade. De ska vara relevanta för yrkesområdet, baseras på psykodynamisk grund och får inte strida mot föreningens syften.

Till Anslagstavla för medlemmars evenemang.


Enkät angående prioriterade arbetsområden

RPC Stockholms län har genomfört en enkät med frågor om hur medlemmarna vill fördela resurser på olika verksamheter. Enkäten besvarades av 25 % av medlemmarna.

33 % Förbättra attityder till psykodynamisk psykoterapi

20 % Arbeta med kompetensutveckling via diskussioner och seminarier etc.

17 % Öka möjligheter för medlemmar att få patienter

16 % Verka för utveckling och dokumentation av psykodynamisk psykoterapi

14 % Arbete med Insikten

1 % Övrigt: "Byt PDT-begreppet", "Rättvis fördelning via patientförmedling" och "Anknytning till Försäkringskassan".

  


Verksamhetsberättelser och årsmöteshandlingar

.pdf Verksamhetsberättelse 2016

.pdf Verksamhetsberättelse 2015

.pdf Budget 2016

.jpg Balansräkning 2015

.jpg Resultaträkning 2015

.pdf Verksamhetsberättelse 2014

.pdf Balansräkning 2014

.pdf Resultaträkning 2014

.pdf Budget 2015

.pdf Enkät angående prioriterade områden

.pdf Remissvar till riksföreningen

.pdf Verksamhet 2013

.jpg Resultat 2013

.jpg Balans 2013

.pdf Budget 2014

 

 

Anslagstavla för medlemmars evenemang

Styrelse och Styrelsen meddelar

Tillbaka till Psykoterapicentrum Stockholm

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

Aktuell adress?!

Kom ihåg att ändra kontaktuppgifter, särskilt uppgifter om ändrad e-postadress, via Mina sidor!
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se