Legitimerade psykoterapeuter i Örebro län

Ulla Lundberg, psykolog, Örebro
Med en psykodynamisk bakgrund vill jag möta dig på det sätt som passar din unika situation. Jag arbetar lösningsfokuserat i korta och långa terapier. Stödsamtal och krishantering. Individ-, par- och gruppnivå.
Du är mycket välkommen att höra av dig!

ullalundberg@telia.com.  070-207 62 68. Sveavägen 2a, 702 14 Örebro.

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Jan Forslund, socionom, handledare
Familjerådgivning, familjeterapi, kriser, par-psykoterapi. Drottninggatan 17, 702 10 Örebro.
Örebro, 070-810 09 09. E-post.

Lillemor Greberg, psykolog, handledare
EMDR, kriser. Oskarsvägen 2, 702 14 Örebro.
Örebro, 070-338 46 46. Hemsida, e-post.

Anne-Marie Mogren, socionom
Psykoterapi, symboldrama, EMDR.
Örebro, 070-396 29 67. E-post.

Seppo Djurfeldt, alkoholterapeut
Psykoterapi, krishantering, sorgarbete.
076-838 37 30, Klostergatan 7.  Hemsida, e-post.

Louise Nordström, socionom, handledare
Psykoterapi individuellt, par och grupp.
Egenterapi och handledning. Viktoriagatan 19,
Örebro. 070-663 56 30. E-post, hemsida.

Roger Samuelsson, pastor
Psykodynamisk psykoterapi, en hjälp att utveckla dina egna förmågor att handskas med livet.
Vasastrand 3, Örebro. 070-847 36 71. Hemsida.

Eva Sintring, socionom
Alkohol- och drogmissbruk, arbetshandledning, kriser, stress, ångest.
Örebro, 070-626 21 52. Hemsida, e-post.

Anna Sundberg, präst, pedagog
Individuell psykoterapi. Kriser, ångest, stress, depression, personlighets- och neuro-problem.
Örebro slott, Kansligatan 5. Hemsida, e-post.

Mona Vilhelmsson Göstas, socionom, handledare
Arbetar med psykoterapi med fokus på känslor och anknytning, krissamtal, EMDR, handledning.
073-028 85 33. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se