Trauma i vår tid
– har synen på trauma och
behandling förändrats?

Vårkonferensen arrangerades fredag 31 mars 2017

Presentationsbilder från föreläsningar hittar du här

skrivelser

Psykoterapicentrums remissvar

avseende Socialstyrelsens Riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom, Remissversion, 081216

Du kan ta del av remissvaret i sin helhet här

Elchocker – fel väg
för unga som mår dåligt

Psykoterapicentrum har tillsammans med representanter för flera brukar- och terapeutorganisationer reagerat kraftfullt på Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Läs artikeln här: Elchocker fel väg för unga som mår dåligt, AB 2017-01-26

Läs även andra reaktioner på SoS riktlinjer:

DN Debatt: 17 forskare kritiserar "enfaldiga riktlinjer", 2017-01-14

SvD: Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri, 2017-02-16

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

     Socialstyrelsen svarar Slutreplik Peter Ankarberg

Läkartidningen: Debattörer: Socialstyrelsen partisk om riktlinjer

ETC: Framtidens psykiatri kräver verklig valfrihet, 2017-01-19

GP: Individanpassad vård hotas, 2017-03-06

Region Örebro: Riktlinjerna överensstämmer dåligt med verklighetens behov

UNT: En svensk härdsmälta, 2017-03-27

SoS: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Uppropet Rör inte min terapi och på Facebook Rör inte min terapi

Sverige ur tiden?

Är det Sverige som är ur tiden? Om ja – hur kan Sverige bli i tiden? Wiwi-Anne Johansson (V) och Solveig Zander (C) bjöd in till seminarium med efterföljande diskussion i denna fråga den 22 februari 2017 i riksdagens förstakammarsal. Medverkade gjorde Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen, Stephan Hau, Stockholms universitet, Olavi Lindfors, Institute for Health and Welfare, Helsingfors och Björn Philips, Stockholms universitet.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationsbilderna här

Terapi över lång tid kostnadseffektiv för samhället

Vetenskapsradion, Sveriges radio P1 24 februari 2017, rapporterar finska studier från Helsingfors universitet.

Hör inslaget här

Namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum

Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) byter från nyåret 2017 namn till Psykoterapicentrum.

I samband med namnbytet flyttar hemsidan till ny adress: www.psykoterapicentrum.se.

Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

Psykoterapi som fungerar:
Att lära av 40 års forskning
– och av patienten

RPC:s höstkonferens ägde rum lördag 1 oktober 2016 i Aula Magna, Stockholms Universitet under rubriken ”Psykoterapi som fungerar. Att lära av 40 års forskning – och av patienten”. Scott D. Miller (fil.dr., forskare, författare, grundare och föreståndare för ICCE/International Center for Clinical Excellence, Chicago, USA), är en för svenska psykoterapeuter välkänd person, han har ofta besökt Sverige och talar till och med svenska. Konferensens titel var även hans och han genomförde föreläsningen med stor bravur – den var delvis en riktig ”performance” som drog igång hjärtliga och igenkännande skrattsalvor hos oss åhörare.

Läs konferensrapporten av Ulla Bertling i sin helhet här

Skånemodellen

Sedan omkring tio år tillbaka har RPC:s styrelse oförtrutet drivit frågan att få in psykodynamisk psykoterapi inom ramen för den statliga Rehabgarantin. Först med den nya regeringen blev detta möjligt. Statliga bidrag får alltså användas även för denna psykoterapi. Men landstingen har fortfarande ansvar för och makt över hur detta genomförs. Sedan lång tid tillbaka har dock redan ett landsting, Region Skåne, avvikit från den tidigare normen och vi har bett Ann Stevens, medlem i RPC:s styrelse, att berätta om hur det går till i Skåneregionen. Så här kan det viktiga ordet Samverkan få en meningsfull innebörd.

Läs Ann Stevens artikel i tidskriften Psykoterapi här  

Hur mår psykiatrin?

Flera namnkunniga personer har på senare tid kritiserat både behandling och diagnoser inom psykiatrin, vissa går så långt som att säga att vården gör mer skada än nytta för många patienter.

Sändes tisdag 1 november 2016, lyssna här på sverigesradio.se

Psykoterapicentrum arrangerar konferenser två gånger om året

Psykoterapeutisk kompetens – vad fordras – hur förvaltas den? Psykoterapicentrums vårkonferens 18 mars 2016 i Göteborg.

Psykoterapi som fungerar: Att lära av 40 års forskning – och av patienten. Psykoterapicentrum arrangerade höstkonferens 2016 lördag 1 oktober, Aula Magna, Stockholms universitet.

Här hittar du senaste och tidigare konferenser

Nya numret av Psykoterapi, nr 1 2017

Det första numret av Tidskriften Psykoterapi för 2017 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Eva Marie Eneroth Säll, "Offensivt arbete och upp till kamp igen…".

Aktuella skrivelser, uppvaktningar och remissvar

Psykoterapicentrum (tidigare Psykoterapicentrum) har lämnat remissyttranden och gjort uppvaktningar och debattinlägg i frågor som berör psykoterapi och psykoterapeuters ställning i Sverige.
Här har vi sammanställt flertalet av dem

Psykoterapicentrum bevakar forskningsutvecklingen inom psykoterapi

Aktuellt om psykoterapiforskning med fokus på psykodynamisk psykoterapi i jämförelse med andra terapiformer.

Vi bevakar och stödjer även arbetet i Nätverket för psykoterapiforskning.

Läs mer om terapiforskning

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.
Här hittar du även Psykoterapicentrums arbetsgrupp för landstingspsykoterapi.

Modern psykodynamisk forskning

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning. Då tog de saken i egna händer och startade bloggen psykodynamiskt.nu, där de samlar artiklar och forskningsresultat och presenterar dem på ett rakt och enkelt sätt. Rekommenderas varmt till den som vill vara insatt och hänga med!

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Kalendarium - konferenser och kongresser

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

   


Divan
Tema Sammanbrott
 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Offentlig vård
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp

Presentation in English

 

 

   Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se