handslag

Psykoterapicentrums medlemsnätverk
Vårdval och avtal

Nätverket verkar för att bygga upp en kunskapsbank som ger möjlighet till jämförelser av upphandlings och avtalsfrågor runt om i landet. Nätverket har ambitionen att vara operativt och handlingsinriktat och fungera som ett stöd till lokalföreningarna och riksstyrelsen i arbetet med att bevaka avtal och beslutsprocesser ute i landsting och regioner. Nätverket ger dig som medlem möjlighet till dialog kring hur man kan göra och vara till stöd i arbetet med kommande avtalsskrivningar.

Om du vill vara med kan du kontakta någon av oss ansvariga för nätverket:

Sanni Ewertson, sanni.ewertson@gmail.com

Ann Stevens, a.stevens@psykoterapicentrum.se

Ulla Hansjons-Gustafsson, u.hansjons@hotmail.com

 

Nätverket är fn vilande!

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se