Nationell samverkan

Psykoterapicentrum deltar aktivt i nationell samverkan i psykoterapifrågor. Psykoterapicentrum har redan 1993 bildat stiftelsen SAPU — Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning för att i mer organiserad for bedriva kvalificerad utbildning. Några år senare togs initiativ till bildandet av Samrådsforum för psykoterapi, en instans för överläggningar mellan de intresseföreningar för olika psykoterapiinriktningar som har eller har haft legitimationsrätt. 2003 bildades PsykoterapiStiftelsen för att garantera fortlevandet av PsykoterapiMässan. Se mer information nedan!.

 

PsykoterapiStiftelsen

stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi

Den 18 januari 2003 beslutade RPC:s riksstyrelse att bilda Psykoterapistiftelsen och tillsköt 100 000 kronor som en grundkapital. Beloppet var ett bidrag från en person som gjort Psykoterapicentrum till förmånstagare för en försäkring. Den nybildade Psykoterapistiftelsens styrelse hade sitt konstituerande möte den 30 januari 2003.

I Psykoterapistiftelsens stadgar framgår att Stiftelsens uppgift är att arbeta för främjandet av psykoterapi utan särskilt angiven inriktning. Som en del i detta överfördes uppgiften att arrangera Psykoterapimässan till Stiftelsen. RPC hade tidigare arrangerat två Psykoterapimässor med stor framgång men ansågs sig inte ha de administrativa och ekonomiska möjligheterna att fortsätta med detta.

  PsykoterapiStiftelsens hemsida

  PsykoterapiMässans hemsida

 

 

Samrådsforum för psykoterapi

Samrådsforum för psykoterapi är ett nätverk för samarbete mellan olika intresseföreningar som organiserar legitimerade psykoterapeuter. Samrådsforum bildades i februari 1996 på initiativ av Psykoterapicentrums dåvarande internationella utskott för att i första hand kartlägga de internationella kontakterna som de olika föreningarna hade.

Därefter har Samrådsforum haft ca 4—5 möten per år. Dessa kom mycket snart att handla om gemensamma nationella angelägenheter som att arbeta för bästa kvalitet inom psykoterapi och psykoterapeututbildning samt för att psykoterapi ska vara tillgänglig på rimliga ekonomiska och administrativa villkor för dem som behöver denna behandling.

Kriterier för medlemskap i Samrådsforum: Förening för leg psykoterapeuter som har en tydlig inriktning, vad gäller teoretisk bakgrund eller inriktning på patientgrupper. För föreningens inriktning ska finnas eller ha funnits legitimationsgrundande utbildning.

Samrådsforums föreningar:

 

Mer information  finner du på Samrådsforums hemsida

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

  PsykoterapiStiftelsens hemsida

 

  PsykoterapiMässans hemsida

 

  Samrådsforums hemsida

 

 

PSYKOTERAPI

information om olika psykoterapiformer

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se