Möte med socialdepartementet

Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa

Öppet brev till

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll,
Ordförande Dag Larsson och vice ordförande Mats Eriksson, SKL:s sjukvårdsdelegation

Sverige behöver en mer relevant, modern och värdig psykvård

Vi uppmanar idag regeringen och SKL att ge den psykiska vården direktiv och förutsättningar till ett relevant, modernt och värdigt vårdinnehåll som fungerar och som andra länder sedan länge etablerat.

Dagens psykiska vård kan inte ge människor det den utlovar. Rapporter om detta har kommit allt tätare. Nu senast Riksrevisionens rapport: Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner, som visar på en satsning i mångmiljardklassen som inte alls fungerat. Hittills har regeringen inte gjort någon kursändring. Det är dags att tänka om och ta ansvar för en förändring av inriktningen.

Vi anser att svensk psykvård, i likhet med övrig vård, bör utgå från kompetens, mångfald och valfrihet

Så är fallet inte idag. Under senare år har istället vården utarmats och blivit mindre kompetent, smalare och mindre träffsäker. Behandlare med kortare utbildning, med enbart en terapimetod (kort-KBT), psykofarmaka och sjukskrivning/sjukersättning är i stort sett allt som vården har att erbjuda. Möjligheten att få individanpassad behandling, i form av kvalificerad psykoterapi (olika utprövade och efterfrågande metoder, utförd av leg. psykoterapeut) är till skillnad från i andra länder (Finland, Tyskland, m.fl.) i praktiken mest förunnat de som kan betala med egna pengar.
Istället har Sverige idag en av västvärldens högsta konsumtion av psykofarmaka och en allt mer ökande sjukfrånvaro, i huvudsak på grund av psykisk ohälsa.

Vi anser att svensk psykvård konsekvent bör ha sin utgångspunkt i ett bio-psyko-socialt perspektiv

Så är fallet inte idag. Istället används ett i huvudsak ensidigt biologiskt synsätt där diagnoser, kortsiktig symtombehandling och en administrering av människor får ersätta behandling och faktisk förändring. Alla kan inte botas utifrån ett synsätt, men flera kan – då fler perspektiv tillåts samverka. Först då varje människas hela sammanhang och förutsättningar tas tillvara kan faktisk och varaktig förändring och förbättrad hälsa nås. Konsekvensen av ett ensidigt biologiskt synsätt är att en stor resurs, av kvalificerad psykoterapi med leg. psykoterapeuter (ca 4 000), inte finns för patienter i den offentliga vården.

Vi anser att svensk sjukvård bör anpassas till internationell standard, där:

Vi, undertecknande organisationer som företräder både behandlare och patienter, anhåller om ett möte med er för att framföra våra synpunkter och diskutera frågan ytterligare.

Stockholm den 15 november 2015

Samrådsforum
Jenny Svebeck
biträdande ordförande

RSMH Riksföreningen Social- och Mental Hälsa
Jimmie Crevett
Förbundsordförande

Riksföreningen PsykoterapiCentrum, RPC
EvaMari Eneroth-Säll
ordförande

Svenska ÅngestSyndrom Sällskapet
Lena Huss
Ordförande

Svenska Psykoanalytiska föreningen
Gunnar Berggren
ordförande

Svenska föreningen för familjeterapi
Charlotta Westberg
ordförande

Svenska föreningen för relationell psykoterapi
Gunilla Casserstedt
ordförande

Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
Maria Anter
ordförande

Svenska föreningen för klinisk hypnos
Dan Landgré
ordförande

Psykoterapistiftelsen
Sigmund Solback
Ordförande

SAPU
Ann Thörnqvist
rektor

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 

.pdf Psykoterapicentrums remissvar SSR:s etiska kod 2013

 

.pdf Psykoterapicentrums remissvar missbruks- och beroendevård 2014

 

.pdf Psykoterapicentrums remissvar depression och ångestsyndrom 2016

 

.pdf Psykoterapicentrum skrivelse "Krav på kompetens och bredd inom psykisk hälsovård", i sin helhet

 

.pdf Psykoterapicentrum remissyttrande "En ny psykoterapeutexamen"

 

.pdf  Remissyttrande angående Missbruksutredningen, SOU 2011:35

 

.pdf  Petition för en Human missbruksvård

 

.pdf  Remissyttrande angående Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

 

.pdf  Remissyttrande till Socialstyrelsen 2010 Preliminära riktlinjer insatser schizofreni

 

.pdf  Remissyttrande till Utbildningsdep. 2010 Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen

 

.pdf  Remissyttrande till Socialstyrelsen 2009. Riktlinjer depression och ångestsyndrom

 

.pdf  Förslag till folkhälsoreform 2007Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se