Legitimerade psykoterapeuter i Skåne län

2011-02Paul Benér, psykolog, handledare, PsykologCentrum Malmö
Välrenommerad mottagning i centrala Malmö. Specialitet gruppterapi, korttidsterapi och psykosproblematik. Handledning i psykoterapi, psykosocialt arbete, familjehem. Utbildning i psykoterapi och inom socialt arbete. Uthyrning av utbildningslokaler. www.paulbener.se.
S:a Förstadsgatan 13, Malmö. www.psykologcentrum.nu. 070-69 81 11.

2017-07Susanne Brefelt Lövdén, psykolog, masterexamen i sexologi, Malmö
Psykodynamisk psykoterapi, korttids- eller långtidsbehandling, psykologisk konsultation och rådgivning för både enskilda vuxna samt par.
www.lovdenpsykologbyra.sesusanne@lovdenpsykologbyra.se,
073-061 17 66. Lilla Nygatan 3, plan 2, Malmö.
 

2016-07Sigun Gruvström, socionom, Lund
Min inriktning är psykodynamisk och jag har varit legitimerad psykoterapeut sedan 1998. Jag håller på att utbilda mig inom AEDP, en affektfokuserad terapiform. Avtal med Region Skåne för PDT och IPT.
Ring för bokning 073-758 87 83.
www.psykoterapi-lund.se
Adress: Drottensgatan 2, Lund.

2010-05Mimi Hafström, socionom, handledare och coach
Mår du inte bra? Behöver du hjälp? Individuellt eller i grupp. All slag psykisk ohälsa tex depressioner, sjukdomar, olyckor, arbetslöshet m.m. Handledning för sjukvårdspersonal samt psykoterapeutisk handledning. Jag kan coacha dig om du vill nå ett mål personligen eller sportsligt.
www.coaching-psykoterapimimihafstrom.se. 070-248 29 03, kvällstid.

2015-12Ingrid Hummel-Liljegren, psykolog, psykoanalytiker, Malmö
Stöd och styrka genom samtalsterapi – oro, stress, ångest, tvång, ensamhet, självkänsla, konflikt, kris, sorg.
070-531 33 36. ingrid.hummel-liljegren@telia.com.
 
 

2016-03Zackarias Jerneck, psykolog, Lund
Psykoterapi, konsultation och gruppterapi. Ångest, depression, relationsproblem, sexuella besvär.
www.jerneck.se. Grönegatan 22, Lund. 046-14 88 00, 073-983 73 85.
 
 

2017-08Anna Nordström, socionom, Psykodynamiskt Centrum, Malmö
Psykodynamisk psykoterapi, korttids- och/eller långtidsbehandling, konsultation och rådgivning till unga vuxna, vuxna samt par. IPT B-nivå. www.annanordstrompsykoterapi.se.
070-777 67 25. Lilla Nygatan 3, plan 2, 211 38 Malmö.
 

2014-03Barbro Roslund, psykolog, specialist inom klinisk psykologi
Psykoterapi, hypnosbehandling, rådgivning, mental träning, krisbearbetning, rökavvänjning. Indikationer: Olika slags psykisk ohälsa, t.ex. depression, panikångest, utbrändhet, stressrelaterade tillstånd, relationsproblematik.
Saturnusgatan 27, Lund. 046-12 85 85. www.roslundpsykolog.com
 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Lars-Percy Andersson, beteendevetare
Behandling av otillräcklighet, stress och ångest. Specialistkompetens för chefsbefattningar.
Lund. E-post.

Marie Andrée, psykolog, handledare
Alkohol- och drogmissbruk, öppen- och slutenvård, kommun och landsting, socialpsykiatri.
Malmö. E-post. 08-24 59 55.

Kristoffer Aspelin, psykolog
Depression, korttidspsykoterapi, panikångest, personlighetsstörning, ångest.
Lund, 0768-31 22 56. Hemsida, e-post.

Gunilla Augbeck, sjuksköterska, barnmorska
Psykoterapi, kristerapi, stressrelaterade besvär nedstämdhet, depression, självkänsla, relationer.
Nya Boulevarden 10, Kristianstad. E-post.

Ritva Axelsson Heidegren, psykolog, handledare
Psykoterapi, kristerapi, handledning, konsultation
Malmö, 073-397 33 36. E-post.

Johan Berg, psykolog, handledare
Psykoterapi och handledning.
Hemsida:
www.johanberg.net
S:a Förstadsgatan 23 A, Malmö. 070-592 55 13

Inger Berger, socionom
Psykoterapi för individer och par. Familje-rådgivning, sexuella problem, korttidsterapi.
Lund. 070-947 90 23. Hemsida, e-post.

Maria Berhouet, psykolog, handledare
Intensiv korttidsterapi, utbrändhet och stress- relaterade tillstånd, hypnos, mental träning.
S:a Förstadsg. 40A, Malmö. 073-210 68 20. E-post.

Annette Blom, socionom
Psykoterapi för individer och par vid depression, ångest, kriser. Auktoriserad familjerådgivare.
Lund, 073-959 45 94. E-post.

Kajsa Brundin, psykolog, psykoanalytiker
Arbetar både i Göteborg och Lund.
E-post, hemsida.
Tommy Tallbergs läkarmottagning, Lund.

Ernst Dahlquist, socionom
Psykoterapi, samtal & konsultationer.
Malmö, 070-939 30 46. Hemsida, e-post.

Helene H. Flygare, socionom, bildterapeut
Psykoterapi, kristerapi, bildterapi, korttidsterapi, egenterapi
Lund, 070-499 78 75. E-post, hemsida.

Christina Fredlund, socionom, handledare
Psykoterapi, kriser, depression, ångest, rela-tionsproblem, sexuella problem. Handledning.
Södra Förstadsgatan 40 A i Malmö. E-post.

Iréne Fuchs, psykolog, handledare
Relationsproblem, ätstörningar, nedstämdhet, självkänsla, hypnos, handledning, fobier.
Malmö 070-631 26 95 . E-post.

Yvonne Gedin, socionom
Psykoterapi, kristerapi, konsultation, utbildnings-terapi. Depression, ångest, relationsproblem.
Hemsida, e-post.

Bengt Glemvik,  psykolog, handledare
Psykoterapi och handledning.
Östra Rönneholmsvägen 4, Malmö.

070-233 76 74.  Hemsida, e-post.

Bertil Gyllensten, psykolog
Integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund. Gestalt-, kroppsorienterad terapi, mindfulness.
Spolegatan 6 Lund. Hemsida, e-post.

Ulla Hellqvist, psykolog, handledare
Psykoterapi, psykologisk rådgivning, handledning. Vuxna, ungdom och familj.
S:t Annegatan 2A, Lund. 046-15 22 31. E-post.

Pilka Herner, speciallärare, handledare
Psykoterapi, symboldrama.
Malmö, 070-873 23 83. Hemsida, e-post.

Eija Heyl, psykiatrisjuksköterska
Psykoterapi, utbildningsterapi, krishantering, stressrelaterade besvär, ångest, depression.
Föreningsgatan 26, Malmö. Hemsida, e-post.

Annica Hjertqvist, psykolog
Erbjuder psykoterapi, konsultation och handledning.
Malmö, 0761-735 083. Hemsida, e-post.

Ing-Marie Johansson, psykolog, handledare
Psykoterapi individ-par-familj vid kris, depression, ångest, ätstörning, relationsproblem.
Malmö, Holmg. 4, 4 vån. 072-518 36 00. E-post.

Ann-Mari J:son Nilsson, pedagog, beteendevetare
Psykoterapi individuellt eller för par. Depression, krissamtal, konsultation.
Malmö, 073-356 42 38. E-post.

Katia Karlsson, sjukgymnast, handledare
Individuell psykoterapi, handledning, utbildning, konsultationer.
Lund, 073-046 26 68. E-post.

Ingrid Kazemi, socionom
Enskilda samtal och parsamtal. Livskriser och existentiella kriser. Traumabearbetning.
Malmö, 070-491 47 09. E-post.

Frida Kraft, psykolog, handledare
Välkommen oavsett psykologisk problematik. Behandlingen läggs upp individuellt.
Lund, 076-024 89 39. Hemsida, e-post.

Dan Landgré, psykolog, handledare
30 års erfarenhet. Ångest, depression, relation, kris, personlig utv. Hypnos, meditation. E-post.
Magle L. Kyrkogata 1C, Lund. 070-897 21 30.

Anna Lannér Swensson, psykolog, handledare
psykoterapi, parsamtal, kris- och trauma-bearbetning, EMDR-behandling, handledning
Helsingborg. 070-957 18 95. Hemsida, e-post.

Evalotta Larsson, psykolog
Psykoterapi och konsultation för unga vuxna och vuxna, mottagning i Malmö och Helsingborg.
070-364 34 15. Hemsida, e-post.

Hans Lidman, sjuksköterska, handledare
Psykoterapi med vuxna, barn & ungdomar. Handledning.
Malmö, 070-645 14 47. Hemsida, e-post.

Catharina Lovén, psykolog
Psykoterapi, samtal, ångest, nedstämdhet, utmattning. 070-938 92 12.
V:a Storg. 24-26, Kristianstad. Hemsida, e-post.

John Lundborg, pedagog, beteendevetare
ISTDP, intensiv korttidsbaserad psykodynamisk psykoterapi.
Malmö. 076-039 16 83. Hemsida, e-post.

Gunilla Lundqvist, socionom, dr med vet
Sexuella övergrepp, relationsproblem, krissamtal, psykoterapi, handledning.
Lund, 070-624 13 97. E-post.

Lotta Länne, socionom, handledare
Alkohol- och drogmissbruk, korttidspsykoterapi, kriser, psykosocial behandling.
Malmö, 040-12 20 68. Hemsida, e-post.

Eva Malmberg, psykolog, handledare
Erbjuder psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning.
Malmö, 040-30 28 08.  Hemsida, e-post.

Ann-Catrine Nilsson, socionom
Individ/par/familj vid depression, ångest, kris och relationsproblem. Chefs- och personalstöd.
Lund, Malmö, 070-719 41 26. Hemsida, e-post.

Kerstin Nilsson, psykolog, handledare
Psykoterapi, handledning, konsultation, krissamtal. 070-292 65 96.
Ö Rönneholmsvägen 4, 211 47 Malmö. E-post.

Joanna Nygell Davidsson, socionom
Auktoriserad familjerådgivare. Psykoterapi för individer och par. Handledning psykosocialt arbete.
Bytaregränd, Lund. Tel 070-798 61 20

Farzad Pakzad, psykolog
Barn- och ungdom, kriser, psykosterapi. Engelska, kurdiska.
Lund, 070-276 31 67. E-post.

Claes Parck, socionom
Alkohol- och drogmissbruk, arbetshandledning, familjeterapi, parpsykoterapi.
Malmö, 070-884 98 06. Hemsida, e-post.

Terese Petersson, psykolog
Psykoterapi för vuxna och unga vuxna.
Malmö. 073-914 45 78. E-post, hemsida.

Ullrika Probert, psykolog
Psykoterapi, konsultation
Lund, 076-166 77 86. Hemsida, e-post.

Helene Rahm, socionom
Psykoterapi för individer och par. Depression, relationsproblem, sexuella problem, korttidsterapi.
Malmö 073-566 71 42. Hemsida, e-post.

Susie Rasmussen, socionom
Psykoterapi för vuxna och unga vuxna.
Malmö, 073-512 38 64. Hemsida, e-post.

Anita Simon, socionom
Depression, familjerådgivning, korttidspsykoterapi, kriser, parpsykoterapi.
Malmö, 040-97 81 99. Hemsida, e-post.

Marie Sjöberg Altemani, psykolog, fil dr.
Depression, kriser, ångest, sorg, existentiell psykoterapi. Engelska.
Malmö, 070-440 30 63. E-post.

Lilian Stenberg, psykolog, handledare
Arbetshandledning, depression, gruppsykoterapi, övergreppsproblematik.
Malmö, 040-30 33 70, 070-544 33 70.

Helena Tuononen-Dressel, socionom, handledare
Psykoterapi, familjerådgivning, handledning.
Justinsgatan 31, 215 65 Malmö
073-399 66 07. Hemsida, e-post.

Annika Trunnerup, socionom
Individuell-, par- eller gruppterapi. Kris, ångest, depression, relation, sexproblem, existentiellt.
Nils Ahlins gata 2A, Ystad, 073-062 37 28. E-post.

Katharina Tyrberg, socionom
Individuell psykoterapi med vuxna, barn och ungdomar. Existentiella frågor.
Lund. Hemsida, e-post.

Gudrun Willén, läkare, psykiater
Bildterapeut. Psykoterapi. Bildterapi, individuellt och i grupp.
Helsingborg. 076-886 69 17. Hemsida, e-post.

Catharina Åkerhielm, fil kand.
Depression, ångest, kris, övergrepp, trauma, EMDR, drömarbete, självkänsla, skam, IPT.
Brommag. 4, Helsingborg. 070-710 58 25. Hemsida.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se