pun intended

(pun intended)

 

Regionkonferens i Stockholm

Lördagen den 17 mars 2018 9:30–15:00

Plats: Psykoterapicentrums lokal, Engelbrektsgatan 35 B, Stockholm

Program och information är utskickad till samtliga medlemmar och ordförande i lokalföreningarna.

Förutom att vi får möjlighet att lära känna varandra och lyssna på rapporter från alla lokalföreningar kommer vi också få utrymme att diskutera försäkringar och annat samt få information om det senaste kring vår anmälan av Socialstyrelsen.

 

Program:

09.30–10.00  Frukostmingel

10.00–11.00  Ordförande Ann Stevens presenterar sig själv och riksstyrelsens arbete.
                      Information om anmälan av Socialstyrelsen.

11.00–12.15  Lokalföreningarna presenterar sina verksamheter

12.15–13.00  Lunch

13.00–13.45  Färsäkringsinformation och diskussion kring differentierade medlemsavgifter

13.45–15.00  PDT-utbildningarnas förändring och deras konsekvenser.

 

Anmälan till Regionkonferensen sker efter kontakt med er lokalförening eller, då sådan saknas, genom att anmäla intresse till riksstyrelsen via info@foreningshuset.se. Var och en får sedan anmäla sig via Mina sidor

Eventuella önskemål beträffande kost kan göras vid anmälan via hemsidan.

EKONOMI FÖR KONGRESS- och REGIONKONFERENSDELTAGARE

Riksstyrelsen står för kostnader för kaffe och lunch under dagen.

Riksstyrelsen betalar resekostnader för ledamöter i styrelsen (billigaste möjliga resa) och delatagaren skriver reseräkning till Psykotrapicentrum c/o Föreningshuset SEDAB AB Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm samt bifogar kvitto.

Regionkonferensombudens resor står respektive lokalförening för. Små lokalföreningar med begränsad ekonomi kan ta kontakt med styrelsen för diskussion om hjälp med kostnaderna.

För medlemmar utan lokalförening står riksstyrelsen för resa (enl samma villkor och tillvägagångssätt som ovan). Här gäller först till kvarn och 8 personer har plats.

För Regionkonferensombuden gäller samma som i § 5.1 nedan.

UTDRAG UR PSYKOTERAPICENTRUMS STADGAR

§14 Regionkonferens

Föreningen bör vår och höst, dock minst en gång årligen, genomföra Regionkonferens för att diskutera målsättningsfrågor, utbyta information, dra upp riktlinjer i policyfrågor samt avhandla ärenden som är av regional karaktär men har riksbetydelse. Riksföreningen representeras av styrelsen. Lokalföreningarna representeras av ordförandena och de representanter som lokalföreningen utser. Regionkonferensen hålles på våren i regel i Stockholm och på hösten i annan del av landet. Riksstyrelsen ansvarar för att Regionkonferenser arrangeras.

§5.1 Kongressombud

Till kongressombud utser varje lokalförening med upp till 30 medlemmar: två ledamöter och därefter en ledamot per ytterligare påbörjat 30-tal medlemmar. Endast ordinarie medlem kan väljas till kongressombud och endast legitimerad psykoterapeut kan väljas till övriga förtroendeuppdrag. Medlemmar som inte tillhör någon lokalförening betraktas inför kongressen som egen valkrets och utser kongressombud på samma beräkningsgrunder som lokalföreningarna.

Välkomna!

 

Inbjudan: Vårkonferens 16 mars 2018

 

 

 


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se