Kurs i Systematisk diagnos och behandling
på psykodynamisk grund

Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD-2), med Prof. Dr. med. Manfred Cierpka i Stockholm.

Tre dubbeldagar med start 22 september 2017.

Inbjudan och program

 

Information om utbildningen i operationaliserad psykodynamisk diagnostik (OPD-2)

För andra gången anordnas en utbildning i OPD-2 vid Stockholms universitet. Undervisningen består delvis av föreläsningar men huvuddelen är praktiska övningar att använda OPD-systemet. Kursledaren Prof. Manfred Cierpka har utvecklat OPD-systemet som är det mest använda psykodynamisk diagnosinstrument inom psykodynamiska psykoterapiforskningsprojekt.

Diagnosinstrument baserar på en diagnostisk intervju som liknar en psykodynamisk bedömningsintervju i början av en behandling. Fördelen med OPD-2 är en nyanserad och systematisk bedömning av viktiga faktorer som är relevanta för diagnos och indikation: patientens motivation och förutsättningar för terapi, patientens personlighetsstruktur, samt inre konflikter och interpersonella mönster.

OPD-2 (som är ett komplement till ICD eller DSM-diagnoser är en klinisk och forskningsbaserad verktyg för en systematisk, reliabel och validerad bedömning av personlighet och psykiska störningar som ger möjlighet att koncist utforma behandlingsinterventioner och fokusera på omedvetna konflikter för psykoterapi.

Den här utbildningen sträcker sig över tre workshops (i september och december 2017 och i mars 2018) och deltagare får ett certifikat.

Psykoterapicentrum eftersträvar att initiera och stödja forskningen inom det psykodynamiska området. Det är viktigt att psykodynamiska psykoterapeuter även är forskningsaktiva och vidareutvecklar det egna arbetet inom bedömning/diagnostik. OPD-2-workshopserien ger inte bare en unik möjlighet att vidareutveckla den egna diagnostiska kompetensen. Den ger även en möjlighet att kunna bidra i forskningsprojektet.

Psykoterapicentrums riksstyrelse har beslutat att subventionera deltagande för Psykoterapicentrums medlemmar. Jag kan bara uppmuntra alla medlemmar att ta denna unika chansen.

Stephan Hau, Stockholm,
VU, forsknings och vetenskapigt ansvarig
Psykoterapicentrum

 

 

 


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se